Våra kurser och föreläsningar

Vårt uppdrag är att sprida demenskunskap – vi erbjuder kurser, workshop, föreläsningar och konsultation i demenskunskap anpassade till olika yrkesgrupper som i sitt arbete möter personer med demenssjukdom, men även till alla viktiga anhöriga.

Verktyg för demensvård | Drottningholm

6–7 NOVEMBER 2024. Kurs för dig som är arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast. Vi ger dig ett medicinskt perspektiv på demenssjukdom och kunskap om gott förhållningssätt samt bemötande av personer med demenssjukdom.

Läs mer

Rådgivning av en Silviasyster

BOKA EN TID. Behöver du och din arbetsgrupp eller enhet lära mer om bemötande av personer med demenssjukdom? Frågor kring svåra situationer? Vi kan erbjuda workshop eller rådgivning om demensvård – allt utifrån ert behov. Kontakta oss för en offert.

Läs mer

Reflektionsstunden är viktig

BOKA EN TID. Vi ger din enhet en extra puff kring reflektionsstunden. Detta är en avgörande del för att få ett fungerande samarbete och förståelse för helhetsbilden kring patienten. Kursen riktar sig till Silviahemscertifierade enheter.

Läs mer

För er inom hemtjänsten

BOKA EN TID. Vi ger verktyg för att hantera svåra situationer. Flera av era brukare lever med demenssjukdom och vi vill försöka underlätta både för dig som personal och för brukaren. Kontakta oss för att diskutera ett upplägg.

Läs mer