Silviahemmets dagverksamhet

Dagverksamhet ger en viktig stimulans och sysselsättning för den som lever med demenssjukdom och är en avlastning för anhöriga. Här följer mer information om vår dagverksamhet och hur vi arbetar.

Dagverksamhet med fokus på yngre personer

Silviahemmets dagverksamhet leds av Silviasystrar som varje dag tar emot personer med demenssjukdom, huvudsakligen mellan 40–65 år. Våra dagverksamhetsgäster kommer alltid i första hand. Det är en person vi möter, inte en sjukdom. Samarbetet med anhöriga är viktigt för oss. Se Yanan Li:s film med Silviasyster Lotta Roupe som presenterar dagverksamheten (medverkande är statister och Silviahemmets personal).

 

Att se och ta vara på det friska

Vårt jobb är att få var och en av våra dagverksamhetsgäster att må bra, att ta fram glädjen trots att sjukdomen är svår. Vi lägger tid på att lära känna varje gäst och att se varje person framför sjukdomen. För oss är det viktigt att kunna se och ta vara på det friska, att lyfta personen och ta fram det som hon eller han varit och är bra på. Målet är att gäster och personal tillsammans ska trivas och ha kul.

Vill du veta mer

Om du har frågor om vår dagverksamhet eller vill veta mer om hur vi arbetar så är du välkommen att kontakta oss, telefon 08-759 00 71 eller e-post dagverksamhet@silviahemmet.se. Vi kan även ge dig och en anhörig möjlighet att träffa oss och se våra lokaler på Drottningholmsmalmen. Vår dagliga verksamhet gör att vi endast kan ta emot förbokade besök.

Kontakta oss


Silviahemmets vårdfilosofi

Allt vårt arbete och alla våra utbildningar har Silviahemmets vårdfilosofi som bas. En filosofi som utgår från den palliativa vårdfilosofin och dess fyra hörnstenar – symtomkontroll, anhörigstöd, teamarbete och kommunikation. Mer information i länken nedan.

Silviahemmets vårdfilosofi

Plats på dagverksamhet

Ansök om plats via biståndshandläggaren i din kommun, som fattar beslut utefter personens behov. Silviahemmet ligger i Ekerö kommun, men våra gäster kommer från olika kommuner i Stockholms län. Det går även bra att ansöka om plats privat. Välkommen att kontakta oss för mer information.

Kontakta oss

Hospitering

Blivande Silviasystrar och Silviasjuksköterskor erbjuds hospitering på Silviahemmets dagverksamhet under pågående studier. Här ges möjlighet att under en eller två veckor se och lära hur vi arbetar i praktiken med Silviahemmets vårdfilosofi. Välkommen att kontakta oss för att boka en tid.

Kontakta oss


Vi jobbar på dagverksamheten

Varmt välkommen att kontakta oss vid frågor om dagverksamhet, boka ett besök, ansök om plats eller få mer information om hur vi arbetar.

Hoa Hoang

Silviahemmets dagverksamhet | undersköterska, Silviasyster

+46 8-759 00 71
hoa.hoang@silviahemmet.se

Harego Ingers

Dagverksamhet | undersköterska och behandlingspedagog

+46 8-759 00 71
harego.ingers@silviahemmet.se

Moa Karlsson

Silviahemmets dagverksamhet | leg. arbetsterapeut, MSc, Silviaarbetsterapeut

+46 -8-759 00 71
moa.karlsson@silviahemmet.se

Andreas Melkersson

Silviahemmets dagverksamhet | undersköterska, Silviasyster

+46 8-759 00 71
andreas.melkersson@silviahemmet.se


Besöksadress
Gustav III:s väg 17, Drottningholm

Postadress
Box 142, 178 02 Drottningholm

Telefon
08-759 00 71

E-post
info@silviahemmet.se