Den viktiga reflektionsstunden

För alla Silviahemscertiferade enheter

Behöver du och din arbetsgrupp få extra stöd och lyft kring era reflektionsstunder? Vi ger vägledning på er arbetsplats. Regelbunden reflektion är nödvändig för att arbetsgruppen ska kunna dela viktig information och kunskap som berör personen med demenssjukdom. Kontakta oss för mer information och tidsbokning.