Silviahemmet hjälper er inom hemtjänsten

Behöver du och din arbetsgrupp mer kunskap om kognitiv sjukdom som demens. Anlita oss för en work-shop eller rådgivning om demensvård. Vi ger er handledning i arbetssätt och bemötande.