Högskoleutbildningar i demensvård

Specialistkompetens i demensvård erbjuds till vårdpersonal genom webbaserade uppdragsutbildningar hos olika högskolor i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet.

Silviasyster

Undersköterskor erbjuds specialistkunskap i demensvård på Sophiahemmet Högskola i samarbete med Silviahemmet.  Webbaserad uppdragsutbildning Silviasyster – specialisering i demensvård för undersköterskor, 60 högskolepoäng. Halvtidsstudier under två år. Silviahemmet erbjuder hospitering. Efter godkänd examen erhålls Silviahemmets brosch och diplom samt titeln Silviasyster. Diplomeringsceremoni i närvaro av H.M. Drottningen.

Silviasyster

Silviasjuksköterska

Sjuksköterskor erbjuds specialistkunskap i demensvård på Sophiahemmet Högskola i samarbete med Silviahemmet.  Webbaserad uppdragsutbildning Silviasjuksköterska – inriktning vård vid kognitiv sjukdom (demens), 30 högskolepoäng. Halvtidsstudier under ett år. Silviahemmet erbjuder hospitering. Efter godkänd examen erhålls Silviahemmets brosch och diplom samt titeln Silviasjuksköterska. Diplomeringsceremoni i närvaro av H.M. Drottningen.

Silviasjuksköterska

Biståndshandläggare

Diplomkurs för biståndshandläggare ges av Sophiahemmet Högskola i samarbete med Silviahemmet. Webbaserad uppdragsutbildning Den äldre människan med demenssjukdom i ett socialt perspektiv, 7,5 högskolepoäng. Efter godkänd examen erhålls Silviahemmets brosch och diplom samt titeln biståndshandläggare med diplom från Silviahemmet. Detta sker vid Silviahemmets högtidliga diplomeringsceremoni i närvaro av H.M. Drottningen.

Diplomkurs för biståndshandläggare

Kyrkliga medarbetare

Diplomkurs i demenskunskap ges av Marie Cederschiöld högskola i samarbete med Silviahemmet och Ersta diakoni. Webbaserad uppdragsutbildning Att stödja vid kognitiv sjukdom – för kyrkans medarbetare, 7,5 högskolepoäng. Efter godkänd examen erhålls Silviahemmets brosch och diplom. Läs mer om  Silviahemmets årliga och högtidliga diplomeringsceremoni i närvaro av H.M. Drottningen.

Diplomkurs för kyrkans medarbetare

Tandläkare och tandhygienist

Diplomkurs för tandläkare och tandhygienister ges av Karolinska Institutet. Webbaserad uppdragsutbildning Demenssjukdom från cell till samhälle, 15 högskolepoäng. Efter godkänd examen erhålls Silviahemmets brosch och diplom samt titeln tandläkare/tandhygienist med diplom från Silviahemmet. Läs mer om Silviahemmets årliga och högtidliga diplomeringsceremoni i närvaro av H.M. Drottningen.

Diplomkurs för tandläkare och tandhygienist

Dietist, logoped och audionom

Diplomkurs för dietister, logopeder och audionomer ges av Karolinska Institutet. Webbaserad uppdragsutbildning Demenssjukdom från cell till samhälle, 15 högskolepoäng. Efter godkänd examen erhålls Silviahemmets brosch och diplom samt titeln dietist/logoped/audionom med diplom från Silviahemmet. Läs mer om Silviahemmets årliga och högtidliga diplomeringsceremoni i närvaro av H.M. Drottningen.

Diplomkurs för dietist, logoped eller audionom

Magisterutbildningar i demensvård

Silvia Master Academy – arbetsterapeuter, fysioterapeuter, läkare och sjuksköterskor erbjuds magisterutbildningar i demensvård vid Karolinska Institutet och Sophiahemmet Högskola i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet.

Silviaarbetsterapeut

Arbetsterapeuter erbjuds magisterutbildning i demensvård vid Karolinska Institutet i samarbete med Silviahemmet. Webbaserad internationell uppdragsutbildning 60 högskolepoäng. Halvtidsstudier under två år. Efter godkänd examen erhålls Silviahemmets brosch och diplom samt titeln Silviaarbetsterapeut. Diplomeringsceremoni i närvaro av H.M. Drottningen.

Silviaarbetsterapeut

Silvialäkare

Läkare erbjuds magisterutbildning i demensvård vid Karolinska Institutet i samarbete med Silviahemmet. Webbaserad internationell uppdragsutbildning 60 högskolepoäng. Halvtidsstudier under två år. Efter godkänd examen erhålls Silviahemmets brosch och diplom samt titeln Silvialäkare. Diplomeringsceremoni i närvaro av H.M. Drottningen.

Silvialäkare

Silviafysioterapeut

Karolinska Institutet erbjuder fysioterapeuter magisterutbildning i demensvård i samarbete med Silviahemmet. Webbaserad internationell uppdragsutbildning 60 högskolepoäng. Halvtidsstudier under två år. Efter godkänd examen erhålls Silviahemmets brosch och diplom samt titeln Silviafysioterapeut. Diplomeringsceremoni i närvaro av H.M. Drottningen.

Silviafysioterapeut

Magisterutbildad Silviasjuksköterska

Sophiahemmet Högskola erbjuder specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning vård vid kognitiv sjukdom, 60 högskolepoäng.  Halvtidsstudier två år. Efter godkänd examen erhålls specialistsjuksköterskeexamen – inrikting vård vid kognitiv sjukdom och magisterexamen i omvårdnadsvetenskap. Ansökan om titel magisterutbildad Silviasjuksköterska kan göras. Silviahemmets brosch och diplom utdelas vid Silviahemmets diplomeringsceremoni i närvaro av H.M. Drottningen.

Magisterutbildad Silviasjuksköterska


Ansök till utbildning

Mer information om alla högskoleutbildningar, anmälningstid, behörighet och priser hänvisar vi till respektive högskola. Utbildningarna ges i samarbete med Silviahemmet men administreras av högskolorna. För mer information se länkar nedan eller länk vid respektive utbildning ovan.

Sophiahemmet Högskola

Silviahemmets samarbete med Sophiahemmet Högskola påbörjades 2008. Läs mer om Silviautbildningar – uppdragsutbildningar i demensvård för biståndshandläggare, undersköterskor och sjuksköterskor.

Sophiahemmet Högskola

Karolinska Institutet

Den första webbaserade magisterutbildning i demensvård startade 2012 på Karolinska Institutet i samarbete med Silviahemmet. Läs mer om uppdragsutbildningar i demensvård för olika yrkesgrupper.

Karolinska Institutet

Marie Cederschiöld högskola

Utbildning för kyrkans medarbetare ges av Marie Cederschiöld högskola i samarbete med Silviahemmet och Ersta diakoni. Läs mer om uppdragsutbildning Att stödja vid kognitiv sjukdom (demens) här.

Marie Cederschiöld högskola


Silviahemmets högtidliga diplomeringsceremoni

Varje år hålls Silviahemmets högtidliga diplomeringsceremoni i närvaro av H.M. Drottningen. Sedan start har drottningen undertecknat varje diplom. Hon har även överlämnat brosch till var och en som examinerats – förutom under pandemiåren då hon i efterhand överlämnade ett jubileumsbrev till 140 examinerade vid ceremoni 2021 på Drottningholms Slottsteater, se videoklipp. Inbjudan till nyutexaminerade sker via e-post.

Silviahemmets broscher

Silviahemmets broscher är framtagna exlusivt av den kungliga hovleverantören AB Sporrong Sverige. Den första broschen som tillverkades var den emaljerade Silviasysterbroschen med guldkant – se Yanan Li:s film från Sporrongs fabrik.

Om Silviahemmets broscher

Silviahemmets nätverksgrupper

Vi vill gärna hålla kontakt med alla examinerade och uppmuntra till nätverkande. Gå gärna med i Silviahemmets slutna Facebook-grupp för din yrkesgrupp. Delta gärna vid våra nätverks-/alumniträffar. Använder du inte Facebook, meddela oss på info@silviahemmet.se.

Silviahemmets nätverksgrupper