Silviahemscertifiering

Utbildad personal, gott ledarskap och en gemensam vårdfilosofi är tre viktiga delar för att uppnå hög kvalitet i vård och omsorg. Silviahemmets certifieringsprogram har främsta fokus på dessa tre områden.

En Silviahemscertifierad arbetsplats...

innebär att alla medarbetare vid en vård- och omsorgsenhet har fått en grundutbildning i demenskunskap. Arbetsledare har utbildats i ledarskap vid implementering och teamarbete, samt minst två medarbetare per avdelning har fått reflektionsledarutbildning.

Se filmen från geriatrisk avdelning 1 på Norrtälje sjukhus. Enhetschef Margareta Söderman berättar om Silviahemscertifieringen och vad det har betytt för dem.

Silviahemmets kunskapscertifiering

Vi lär ut ett arbets- och förhållningssätt som kan användas under hela sjukdomsförloppet, från mild till svår fas i sjukdomen och till livets slut. Silviahemmets vårdfilosofi är grunden i alla våra utbildningar och arbetet vid vår dagverksamhet.

Vill du veta mer om Silviahemmets kunskapscertifiering? Läs Silviahemmets magasin i länken nedan.

Läs tidning om Silviahemscertifiering

Certifiering internationellt

Silviahemmets certifieringsprogram har stor efterfrågan nationellt, men även internationellt har Silviahemmet genomfört certifieringar. I Tyskland är  dagverksamheten Malteser Tagestreff i Bottrop, sjukhuset St. Carolus i Görlitz, vårdboendet Papst Leo Haus i Essen, sjukhusen Lausitz Klinik i Forst och Johanniter Krankenhaus i Gronau Silviahemscertifierade. I Brasilien är vårdboendet SBA Residencial i São Paulo certifierat av Silviahemmet.


Certifierade verksamheter

Det finns över 200 Silviahemscertifierade verksamheter runt om i Sverige och fler är på gång. Här har vi listat alla verksamheter som genomgått certifieringsprogrammet och har ett giltigt certifikat.

Alla certifierade verksamheter

Certifieringssymbol

Symbolen används av enheterna för att visa att de har ett giltigt certifikat och att hela personalteamet på enheten har minst en grundutbildning i demensvård. Certifikatet förnyas vart tredje år.

Kort information om certifiering

Nätverksgrupper

Vi vill gärna hålla kontakt med alla som arbetar vid en Silviahemscertifierad enhet respektive med alla som har rollen reflektionsledare. Läs mer om Silviahemmets nätverksgrupper i länken nedan.

Silviahemmets nätverksgrupper


Silviahemmets certifieringsprogram

Certifieringsprocessen utgörs av tre steg: grundutbildning till alla medarbetare, utbildning för arbetsledare vid implementering och leda teamarbete samt reflektionsledarutbildning. När alla moment i processen är godkända överlämnas ett inramat och numrerat certifikat undertecknat av H.M. Drottningen. Kursdeltagare får ett kursbevis. Därefter sker en årlig uppföljning och vart tredje år utfärdas ett förnyat certifikat efter kompletterande utbildning.

Steg 1 – grundutbildning

Samtliga medarbetare vid enheten – inklusive städpersonal, fastighetsskötare, adminstration med flera – deltar i en tre dagar lång grundutbildning i demenskunskap. Sammanlagd utbildningstid är 21 timmar. Alla genomgår skriftligt test efter utbildningen. Utbildningen sker på arbetsplatsen.

Steg 2 – arbetsledarutbildning

Alla arbetsledare som har genomgått steg 1 får en heldagsutbildning. Inriktning är Silviahemmets vårdfilosofi med betoning på ledarskap vid implementering och att leda teamarbetet. Utbildningen sker på arbetsplatsen eller på Silviahemmet.

Steg 3 – reflektionsledarutbildning

Minst två medarbetare per avdelning genomgår tre dagars utbildning i att leda reflektionsstunder och en metod för att leda dessa på egen hand. Utbildningen sker på arbetsplatsen eller på Silviahemmet. Även två uppföljande handledningsträffar ingår."Något av det allra viktigaste är att ha reflektionsstund regelbundet. Tid för reflektion är nödvändigt. Ofta sitter undersköterskor och vårdbiträden med så mycket kunskap som annars aldrig kommer fram.ˮ
Eva Jönsson
undersköterska, Silviasyster, utbildningsansvarig på Silviahemmet


Vi arbetar med Silviahemmets certifieringsprogram

Välkommen att höra av dig om du vill veta mer om certifieringsprogrammet. Vi är vanligtvis ute och utbildar, men kontakta oss gärna via e-post info@silviahemmet.se eller ring 08-759 00 71.

Wilhelmina Hoffman

Rektor och verksamhetschef | överläkare, geriatrik

+46 70-764 46 26
wilhelmina.hoffman@silviahemmet.se

Charlotta Berglund

Utbildning och dagverksamhet | undersköterska, Silviasyster

+46 8-759 00 71
charlotta.berglund@silviahemmet.se

Madelene Bruce Danielsson

Utbildning | leg. fysioterpeut, MSc, Silviafysioterapeut

+46 70-764 00 82
madelene.bruce.danielsson@silviahemmet.se

Ulrika Granér

Internationella kontakter och utbildning | specialistsjuksköterska – vård av äldre, MSc, Silviasjuksköterska

+46-70-721 84 29
ulrika.graner@silviahemmet.se

Hoa Hoang

Silviahemmets dagverksamhet | undersköterska, Silviasyster

+46 8-759 00 71
hoa.hoang@silviahemmet.se

Eva Jönsson

Utbildningsansvarig | undersköterska, Silviasyster

+46 70-764 52 99
eva.jonsson@silviahemmet.se

Moa Karlsson

Silviahemmets dagverksamhet | leg. arbetsterapeut, MSc, Silviaarbetsterapeut

+46 -8-759 00 71
moa.karlsson@silviahemmet.se

Inga-Lill Winqvist

Utbildning | undersköterska, Silviasyster

+46 70-764 45 46
inga-lill.winqvist@silviahemmet.se