SilviaBo – ett boendekoncept

SilviaBo® är en modell för en vanlig lägenhet som är anpassad för ett tryggt boende för den som lever med demenssjukdom. Närhet till en dagverksamhet erbjuder självständighet och möjlighet att bo kvar hemma med sin respektive eller vän.


ˮJag funderade i många år över en lösning där makar inte skulle behöva skiljas åt när den ene får en demenssjukdom, utan skulle kunna fortsätta bo tillsammans som de alltid gjort. Mötet med Ingvar Kamprad blev starten. Han ville stödja idén om att skapa ett tryggt och anpassat boende.ˮ
H.M. Drottning Silvia
Silviahemmets ordförande och idégivare till SilviaBo

Historien om SilviaBo

Projektet SilviaBo började med en kopp te på Silviahemmet en novemberdag 2015. H.M. Drottningen hade bjudit in Ikeas grundare Ingvar Kamprad tillsammans med ett mindre sällskap för att presentera Silviahemmet. Ingvar Kamprad var imponerad över stiftelsens arbete och ville gärna stödja Drottningens vision om ett anpassat boende.

Konceptet SilviaBo

SilviaBo är en vanlig lägenhet anpassad för ett tryggt och säkert boende för den som lever med demenssjukdom. En vision om ett boende där man trots sjukdom kan leva tillsammans så länge det är möjligt. SilviaBo ägs av Silviahemmet och är resultatet av ett samarbete kring samlad kunskap om demenssjukdom, hållbart byggande och inredning.

SilviaBo Malmen

SilviaBo Malmen är ett pilotprojekt och förverkligandet av visionen. Anpassade bostadslägenheter på Drottningholmsmalmen nära Silviahemmets dagverksamhet. Projektet SilviaBo Malmen har i flera år kämpat med motgångar, men kommer att tas i bruk så snart ombyggnad genomförts.


ˮIntresset för SilviaBo är stort både nationellt och internationellt. Boendekonceptet SilviaBo deltog vid stadsmässan H22 i Helsingborg och ingår i en stor brittisk forskningsstudie vid Stirling University i Skottland.ˮ
Wilhelmina Hoffman,
rektor och verksamhetschef Stiftelsen Silviahemmet