Stiftelsen Silviahemmet® arbetar med utbildning. Vi sprider kunskap om demenssjukdom och demensvård utifrån Silviahemmets vårdfilosofi. Vår dagverksamhet på Drottningholm arbetar med vårdfilosofin i praktiken.

Utbildning

Demenskunskap förmedlas genom egna kurser, anhörigföreläsningar och genom Silviahemmets certifieringsprogram för personal inom vård och omsorg. Högskoleutbildningar för personal inom vård och omsorg ges i samarbete med Sophiahemmet Högskola, Karolinska Institutet och Marie Cederschiöld högskola.

Läs mer om utbildningar

Dagverksamhet

Silviahemmets dagverksamhet ligger på Drottningholm nära Stockholm. Sedan stiftelsen startade är detta hjärtat i Silviahemmets verksamhet. Här möts dagligen personer med demenssjukdom av Silviasystrar som med stor omsorg och kunskap ser till ta vara på det friska hos varje gäst.

Läs mer om vår dagverksamhet

SilviaBo®

SilviaBo är ett boendekoncept. En vanlig men trygg och anpassad bostad för den som lever med demenssjukdom. Konceptet är resultatet av ett nära samarbete mellan Silviahemmet, BoKlok och Ikea. Samlad kunskap om demenssjukdom, hållbart byggande och trivsamma hem, skapade SilviaBo.

Läs mer om SilviaBoH.M. Drottning Silvia

H.M. Drottning Silvia tog initiativet att starta Silviahemmet 1996. Sedan starten är Drottningen en mycket engagerad och arbetande ordförande. Hon förstod tidigt att kunskap är verktyget för att kunna förstå, hjälpa och bemöta en person med demenssjukdom. Drottningen ville skapa möjlighet för undersköterskor att få god kunskap inom området demens.

Om H.M. Drottning Silvia

Besök oss på Drottningholm

Välkommen att boka ett studiebesök hos oss. Vi tar emot många nationella och internationella besök varje år. Det finns ett stort intresse för Silviahemmets verksamhet och besökarna är bland annat skolor, vårdenheter, företag, myndigheter och föreningar. Vi anpassar gärna studiebesöket utifrån era specifika intressen och önskemål.

om Studiebesök


Silviahemmets vårdfilosofi

Vårt arbete och våra utbildningar har Silviahemmets vårdfilosofi som grund. En filosofi som utgår från den palliativa vårdfilosofins fyra hörnstenar. Målet är högsta möjliga livskvalitet för personer med demenssjukdom och för deras anhöriga.

Läs mer om Silviahemmets vårdfilosofi

Samarbeten

Silviahemmet samarbetar med olika högskolor och universitet för att sprida demenskunskap genom utbildningar och kurser med högskolepoäng. Utbildningarna riktar sig till yrkesverksamma som i sitt arbete möter personer med demensjukdom.

Läs mer om våra samarbeten

Fakta om demenssjukdom

Svenskt Demenscentrum är ett nationellt kompetenscentrum, en sambandscentral och kunskapsbank inom demensområdet. Här finns samlad fakta om demenssjukdomar, nytt om forskning och anhöriginformation. Besök deras hemsida.

Läs mer om Svenskt Demenscentrum