Stiftelsen Silviahemmet® är en ideell stiftelse med uppgift att sprida kunskap om demenssjukdom genom olika utbildningsinsatser. Stiftelsen bedriver även en mindre dagverksamhet på Drottningholm för yngre och äldre med demenssjukdom.

Silviahemmet sprider demenskunskap

Stiftelsen Silviahemmets arbete med att sprida kunskap om demenssjukdom påbörjades för snart 30 år sedan och på initiativ av H.M. Drottning Silvia. Den första utbildningen var en specialistutbildning i demensvård för undersköterskor – den första kullen examinerades 1997 och de fick alla den exklusiva titeln Silviasyster. Utbildningar erbjuds i dag både nationellt och internationellt till olika yrkesgrupper och till anhöriga.

Drottningen är Silviahemmets ordförande

H.M. Drottning Silvia tog initiativet att starta Stiftelsen Silviahemmet 1996. Hon förstod tidigt att kunskap är verktyget till att kunna förstå, hjälpa och bemöta en person med demenssjukdom. Drottningen har överlämnat Silviahemmets brosch och diplom till över 1 000 med titel Silviasystr, Silviasjuksköterska, Silvialäkare, Silviaarbetsterapeut, Silviaysioterapeut, och biståndshandläggare, kyrklig medarbetare, tandläkare, tandhygienist, dietist, audionom samt logoped med diplom från Silviahemmet.

Läs mer om H.M. Drottning Silvia

Rektor Wilhelmina Hoffman

Wilhelmina Hoffman är överläkare med specialistkompetens i geriatrik. Hon är Silviahemmets rektor och verksamhetschef sedan 2005 . Hon är även verkställande direktör för Svenskt Demenscentrum – Sveriges kunskapsbank inom demensområdet och en systerstiftelse till Silviahemmet. Wilhelmina har ett stort kunnande och engagemang inom demensområdet med många nationella och internationella kontakter. Läs M-magasins reportage (med M-magasins godkännande), se länk nedan.

Läs intervju med Wilhelmina Hoffman


Om stiftelsen

Silviahemmet är en kunglig stiftelse som drivs ideellt med ett allmännyttigt syfte och utan politisk eller religiös tillhörighet. Stiftelsens verksamhet drivs utan bidrag från kommun, region eller stat.

Mer om kungliga stiftelser

Silviahemmets styrelse

Styrelsen består av H.M. Drottningen, ordförande, Anna De Geer, Claes Dinkelspiel, Maria Eriksdotter, Lars Gatenbeck och Yngve Kihlström. Styrelsen utgör även verklig huvudman för stiftelsen.

Press och bild

Presskontakt för Stiftelsens Silviahemmet är Wilhelmina Hoffman, rektor och verksamhetschef. Besök vårt pressrum och bildarkiv för mer information. Silviahemmets logotyp lämnas endast ut på begäran.

Pressrum


Stiftare Claes Dinkelspiel

Silviahemmets stiftare och styrelseledamot Claes Dinkelspiel är entreprenör och ägare till flera företag. Claes Dinkelspiel har ett stort engagemang i Silviahemmet sedan stiftelsen bildades. Han står bakom viktiga grundstenar för stiftelsen. Dels gåvan av fastigheten på Drottningholmsmalmen och dels, i samarbete med H.M. Drottningen, förverkligandet av visionen att förbättra demensvården genom att starta Silviahemmet.

Läs intervjun med Claes Dinkelspiel

Silviahemmets historia

Året var 1995 och frågan som H.M. Drottningen ställde vid mötet med entreprenören Claes Dinkelspiel var ”Vad kan vi göra för att sprida kunskap om demens?”. Deras erfarenheter av att ha en förälder med demenssjukdom hade givit dem insikt om behovet av kunskap för anhöriga och inom vården. Deras svar blev: Vi startar den bästa skolan!

Läs mer om Silviahemmets historia

Silviahemmets donatorer

Silviahemmet har genom åren mottagit gåvor, donationer och legat från olika stiftelser, föreningar och privatpersoner. Dessa medel har bidragit till att starta och utveckla Silviahemmets verksamhet. Deras stöd har bidragit till en bättre demensvård. Ett varmt tack.

Läs mer om Silviahemmets donatorer


Våra samarbeten

Silviahemmet har flera olika samarbeten både nationellt och internationellt. Vi har ett utbildningssamarbete med Sophiahemmet Högskola, Karolinska Institutet och Marie Cederschiöld högskola.

Läs mer om våra samarbeten

Studiebesök

Boka gärna ett studiebesök för att få mer kunskap om stiftelsens verksamhet och hur vi arbetar praktiskt med Silviahemmets vårdfilosofi. En Silviasyster tar emot och ger en presentation på svenska eller engelska. Vi kan även anpassa studiebesöket till era specifika önskemål eller intresseområden. Silviahemmet tar endast emot bokade besök.

Läs mer om studiebesök

Jobba hos oss

Är du Silviasyster eller Silviasjuksköterska? Brinner du för demensvård och att sprida kunskap till andra? Vi har ibland behov av föreläsare till Silviahemmets utbildningar runt om i landet. Vi söker emellanåt även extra personal till vår dagverksamhet på Drottningholm. Välkommen att skicka in din CV till info@silviahemmet.se

Kontakta oss


Silviahemmets team – vi som jobbar här

Välkommen att höra av dig till oss via e-post info@silviahemmet.se eller till telefon 08-759 00 71.

Wilhelmina Hoffman

Rektor och verksamhetschef | överläkare, geriatrik

+46 70-764 46 26
wilhelmina.hoffman@silviahemmet.se

Charlotta Berglund

Utbildning och dagverksamhet | undersköterska, Silviasyster

+46 8-759 00 71
charlotta.berglund@silviahemmet.se

Madelene Bruce Danielsson

Utbildning | leg. fysioterpeut, MSc, Silviafysioterapeut

+46 70-764 00 82
madelene.bruce.danielsson@silviahemmet.se

Andrea Fernstrand

Administratör

+46 8-759 00 71
andrea.fernstrand@silviahemmet.se

Ulrika Granér

Internationella kontakter och utbildning | specialistsjuksköterska – vård av äldre, MSc, Silviasjuksköterska

+46-70-721 84 29
ulrika.graner@silviahemmet.se

Hoa Hoang

Silviahemmets dagverksamhet | undersköterska, Silviasyster

+46 8-759 00 71
hoa.hoang@silviahemmet.se

Harego Ingers

Dagverksamhet | undersköterska och behandlingspedagog

+46 8-759 00 71
harego.ingers@silviahemmet.se

Eva Jönsson

Utbildningsansvarig | undersköterska, Silviasyster

+46 70-764 52 99
eva.jonsson@silviahemmet.se

Moa Karlsson

Silviahemmets dagverksamhet | leg. arbetsterapeut, MSc, Silviaarbetsterapeut

+46 -8-759 00 71
moa.karlsson@silviahemmet.se

Andreas Melkersson

Silviahemmets dagverksamhet | undersköterska, Silviasyster

+46 8-759 00 71
andreas.melkersson@silviahemmet.se

Inga-Lill Winqvist

Utbildning | undersköterska, Silviasyster

+46 70-764 45 46
inga-lill.winqvist@silviahemmet.se

Besöksadress
Gustav III:s väg 17, Drottningholm

Postadress
Box 142, 178 02 Drottningholm

Telefon
08-759 00 71

E-post
info@silviahemmet.se