Silviahemmets historia

Stiftelsen Silviahemmet startade med en vision om en mänsklig demensvård – att livskvalitet är möjlig också för den som lever med demenssjukdom. I visionen finns även en övertygelse om att vägen dit är utbildning.

Engagemang och kunskap lade grunden

Drottning Silvias starka engagemang var en av de avgörande faktorerna för att Stiftelsen Silviahemmet blev verklighet. Hennes egen erfarenhet att ha en förälder med en demenssjukdom gav insikten om behovet av utbildning i demensvård, för egen del som anhörig men även för vårdpersonal. Drottningen ville därför ge undersköterskor möjlighet att få utbildning för att sedan sprida sin kompetens som ringar på vattnet.

Vi startar den bästa skolan!

Tanken att skapa en plats för utbildning föddes i diskussioner mellan drottningen, entreprenören Claes Dinkelspiel och dåvarande hovdamen Madeleine Reuterskiöld. Drottningens fråga var ”Vad kan vi göra för att sprida demenskunskap?”. Claes Dinkelspiels svar blev ”Vi startar den bästa skolan!”. Fastigheten på Drottningholmsmalmen överlämnades till den nybildade stiftelsen som en gåva från Claes Dinkelspiel med syskon till minne av deras föräldrar Brita och Max Dinkelspiel.

Från vision till verklighet

Professor Barbro Beck-Friis utformade utbildningens innehåll och förde in en för demensvården helt ny vårdfilosofi, en palliativ vårdfilosofi anpassad efter demenssjukdomarnas komplexitet och långa sjukdomsförlopp – Silviahemmets vårdfilosofi. Därmed kunde utbildningen av de första Silviasystrarna starta. En krävande utbildning med teori, praktiskt arbete och träning i retorik.

Silviahemmets vårdfilosofi

Silviahemmets invigning

alla hjärtans dag, den 14 februari 1996, invigdes Stiftelsen Silviahemmets verksamhet på Drottningholmsmalmen. Byggnaden från 1968 hade renoverats och atriumgården hade fått ett tak och omvandlats till en trivsam ljusgård att användas året om. I samband med att utbildning påbörjades startade även Silviahemmet en dagverksamhet där de blivande Silviasystrarna kan använda teorin i praktiken.


ˮStarten av Silviahemmet var tack vare ett samarbete med flera olika personer med olika kunskaper. Förutom Drottningen, Claes Dinkelspiel, Madeleine Reuterskiöld och Barbro Beck-Friis kan nämnas Johan Stålhand, Björn Berg, Olof Edhag, Anita Bråkenhielm, Eva Hotter, Gunnar Gustafsson och Margareta Skog."
Wilhelmina Hoffman
Silviahemmets verksamhetschef och rektor

Donatorer

För att finansiera stiftelsens verksamhet krävdes kapital. Utöver gåvan av fastigheten från familjen Dinkelspiel gav ett antal Wallenbergsstiftelser medel till ombyggnad och Ruth och Richard Julins stiftelse gav medel till inredning. Genom åren har stiftelsen tacksamt mottagit viktiga stöd, se lista länken nedan.

Silviahemmets donatorer

Logotyp

Silviahemmets logotyp föreställer H.M. Drottningens monogram och stiftelsens namn. Logotypen togs fram åt stiftelsen 1995 av Lars Olof Laurentii såsom ett pro bono-uppdrag. Originalet har bokstäver utskurna för hand. Den röda färgen beskrivs som ”heraldisk rött kopplat till planeten mars och rubin”.

Övre Svanteberg

På Gustav III:s väg 17 låg tidigare Övre Svanteberg, en bostad uppförd på 1880-talet. När fastigheten såldes 1967 rev de nya ägarna huset och byggde 1968 en modern enplansvilla om 500 kvm i mexitegel med atriumgård och en garagebyggnad. År 1995 blev Silviahemmet ägare till fastigheten.