Utbildning i demensvård

Många yrkesgrupper möter personer med demenssjukdom i sitt dagliga arbete. Det finns även många anhöriga som behöver stöd och kunskap om demens. Vi erbjuder utbildning.

Silviahemmets utbildningar

Silviahemmet erbjuder kunskapscertifiering i demenskunskap till vård- och omsorgsenheter. Vi erbjuder även kurser och föreläsningar som riktar sig till olika yrkeskategorier och till anhöriga. Silviahemmet samarbetar med olika högskolor för att sprida kunskap om demenssjukdomar genom uppdragsutbildningar. Rektor Wilhelmina Hoffman presenterar utbildningsverksamheten, se filmen.


Silviahemscertifiering

Certifieringsprogram för vård- och omsorgsenheter där all personal får en grundutbildning i demensvård. Arbetsledare får utbildning i att leda teamet i förändringsarbetet och minst två medarbetare per avdelning får reflektionsledarutbildning, läs mer här.

Om Silviahemscertifiering

Kurser och föreläsningar

Våra egna kurser och föreläsningar riktar sig till yrkesverksamma som möter personer med demenssjukdom i det vardagliga arbetet, men även till alla viktiga anhöriga. Varje år bjuder Silviahemmet in anhöriga till en eller flera avgiftsfria föreläsningar.

Om kurser och föreläsningar

Högskoleutbildningar i demensvård

Webbaserade uppdragsutbildningar genomförs för vårdpersonal i samarbete med Karolinska Institutet, Sophiahemmet Högskola och Marie Cederschiöld högskola. Studier går att kombinera med att arbeta parallellt.

Om högskoleutbildningar

Silviahemmet e-learning

Silviahemmet e-learning program är en webbaserad grundutbildning i demenskunskapengelska som riktar sig främst till personal inom vård och omsorg. Utbildningen kommer erbjudas internationellt och på fler språk. Kontakta oss för mer information.

Mer om Silviahemmet e-learning program

Vi skräddarsyr till er

Vi kan skräddarsy kurser och föreläsningar om demenssjukdom för hela eller delar av er organisation. Utbildning kan ske hos er, på Silviahemmet eller digitalt, till exempel via Teams. Kontakta oss för att diskutera ett upplägg som passar er.

Kontakta oss

Silviahemmets vårdfilosofi

Grunden för alla våra utbildningar och arbetet på vår dagverksamhet är Silviahemmets vårdfilosofi med de fyra hörnstenarna. Det är ett personcentrerat arbets- och förhållningssätt som kan användas från tidig till svår fas i sjukdomen och till livets slut.

Läs mer


Silviahemmets utbildningsteam

Det är vi som arbetar med Silviahemmets kurser, föreläsningar och certifieringsutbildningar. Välkommen att kontakta oss på e-post info@silviahemmet.se eller telefon 08-759 00 71.

Wilhelmina Hoffman

Rektor och verksamhetschef | överläkare, geriatrik

+46 70-764 46 26
wilhelmina.hoffman@silviahemmet.se

Charlotta Berglund

Utbildning och dagverksamhet | undersköterska, Silviasyster

+46 8-759 00 71
charlotta.berglund@silviahemmet.se

Madelene Bruce Danielsson

Utbildning | leg. fysioterpeut, MSc, Silviafysioterapeut

+46 70-764 00 82
madelene.bruce.danielsson@silviahemmet.se

Hoa Hoang

Silviahemmets dagverksamhet | undersköterska, Silviasyster

+46 8-759 00 71
hoa.hoang@silviahemmet.se

Ulrika Granér

Internationella kontakter och utbildning | specialistsjuksköterska – vård av äldre, MSc, Silviasjuksköterska

+46-70-721 84 29
ulrika.graner@silviahemmet.se

Eva Jönsson

Utbildningsansvarig | undersköterska, Silviasyster

+46 70-764 52 99
eva.jonsson@silviahemmet.se

Inga-Lill Winqvist

Utbildning | undersköterska, Silviasyster

+46 70-764 45 46
inga-lill.winqvist@silviahemmet.se

Moa Karlsson

Silviahemmets dagverksamhet | leg. arbetsterapeut, MSc, Silviaarbetsterapeut

+46 -8-759 00 71
moa.karlsson@silviahemmet.se