Om Silviahemmet

Stiftelsen Silviahemmet grundades på initiativ av H.M. Drottning Silvia på alla hjärtans dag 1996. Drottningen insåg tidigt att kunskap är verktyget för att kunna förstå, hjälpa och bemöta en person med kognitiv sjukdom (demens). Läs gärna mer i Silviahemmets verksamhetsfolder – ladda upp HÄR.

Drottningen är Silviahemmets mycket aktiva och engagerade ordförande. Alla foton: Yanan Li

Silviahemmet har i snart 25 år verkat för att sprida kunskap om demenssjukdom med målet högsta möjliga livskvalitet för personer som lever med demens och deras anhöriga. Utbildningsverksamheten är omfattande och riktar sig till anhöriga, medarbetare inom vård och omsorg liksom till andra yrkesgrupper som berörs. Antalet Silviahemscertifieringar ökar och innebär att hela enheter såsom sjukhusavdelningar, vård- och omsorgsboende, hemtjänstenheter med flera, låter utbilda sina medarbetare i demensvård utifrån Silviahemmets vårdfilosofi. Samarbete med Sophiahemmet Högskola och Karolinska Institutet har lett till uppdragsutbildningar för undersköterskor, sjuksköterskor, biståndshandläggare, läkare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och Varje år examineras och diplomeras nya Silviasystrar, Silviasjuksköterskor, biståndshandläggare med diplom från Silviahemmet, Silvialäkare, Silviafysioterapeuter och Silviaarbetsterapeuter. Samarbetet med Karolinska Institutet har även lett till ny distanskurs Demensjukdom från cell till samhälle, 15 högskolepoäng för tandläkare, tandhygienister, logopeder och audionomer, läs mer www.ki.se

I samarbete med Ersta diakoni och Ersta Bräcke högskola så har Silviahemmet startat en helt ny utbildning i demenskunskap för diakoner Att stödja vid kognitiv sjukdom – en utbildning för diakoner, 7,5 högskolepoäng, läs mer på www.esh.se.

Hjärtat i Silviahemmets verksamhet är dagverksamheten på Drottningholm på Ekerö i Stockholm. Här möts dagligen yngre och äldre med demenssjukdom av Silviasystrar som med omsorg och kunskap ser till att ta vara på det friska hos varje gäst. Blivande Silviasystrar och Silviasjuksköterskor erbjuds praktik på dagverksamheten för att lära mer om Silviahemmets vårdfilosofi och arbetssätt. Frågor om Silviahemmets dagverksamhet kontakta ansvarig Silviasyster Lotta Roupe, se kontaktuppgifter här.

Silviahemmet tar även emot flera nationella och internationella gäster samt studiebesök varje år. På grund av pågående pandemi så har stiftelsen tyvärr inte möjlighet att erbjuda studiebesök.

Silviahemmet är en ideell stiftelse utan vinstsyfte. Alla intäkter används för att driva och utveckla verksamheten. Stiftelsen har inga bidrag från stat, kommun eller region. Verksamheten finansieras genom egna intäkter från utbildningsverksamheten och via donationer.

Silviahemmets integritetspolicy finns att läsa här.

Fler nyheter

Nya medarbetare

Vi välkomnar Silviasyster Inga-Lill Winqvis…

Läs mer »

God jul och gott nytt år!

Silviahemmet önskar er alla en god jul och ett g…

Läs mer »

Diakoner med diplom från Silviahemmet

I går diplomerades tio diakoner vid en ceremon…

Läs mer »

Kontakta oss


Visa Silviahemmet på en större karta

Grundat av Stiftelsen Silviahemmet och Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum