H.M. Drottning Silvia

H.M. Drottningens initiativ och starka engagemang var en av de avgörande faktorerna för att Stiftelsen Silviahemmet blev verklighet. Drottningen är sedan starten 1996 stiftelsens styrelseordförande.


Min tanke var att skapa en möjlighet för undersköterskor att få god kunskap inom området demens. Min egen mor fick en demenssjukdom och jag insåg att utbildning i demensvård var sällsynt. Därför ville jag att undersköterskor skulle få utbildning, erhålla ett diplom och en titel som förknippas med stor kunskap i ämnet.
H.M. Drottning Silvia
Stiftelsen Silviahemmets initiativtagare och ordförande

Silviahemmets diplomeringsceremoni

Varje år examineras nya undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, diakoner och biståndshandläggare med specialistkompetens i demensvård. Vid Silviahemmets högtidliga diplomeringsceremoni på Drottningholms Slottsteater utdelas brosch och diplom. Genom åren har H.M. Drottningen delat ut över 1 000 broscher och egenhändigt undertecknade diplom.

Se filmklipp från Silviahemmets diplomeringsceremoni 2021

Silviahemmets brosch

Silviahemmets broscher med Drottningens monogram har delats ut till undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, biståndshandläggare, tandläkare, tandhygienister, kyrkliga medarbetare som alla har en examen i utbildning i demensvård. Alla broscher tillverkas av den kungliga hovleverantören Sporrong. Den första broschen som tillverkades var den emaljerade Silviasysterbroschen med guldfärgad kant.

Silviahemmets broscher