Våra samarbeten

Sophiahemmet Högskola

Silviahemmets samarbete med Sophiahemmet Högskola påbörjades 2008. Läs mer om Silviautbildningar – uppdragsutbildningar i demensvård för undersköterskor, sjuksköterskor och biståndshandläggare.

Läs mer om Silviautbildningar

Karolinska Institutet

Den första webbaserade Magisterutbildning i demensvård 60 hp, startade 2012 på Karolinska Institutet i samarbete med Silviahemmet. Demensjukdom från cell till samhälle 15 hp, erbjuds även på distans för olika yrkesgrupper.

Läs mer om Karolinska Institutets utbildningar

Marie Cederschiöld högskola

Utbildning för diakoner startade 2021 på Marie Cederschiöld högskola i samarbete med Silviahemmet och Ersta diakoni. Läs mer om uppdragsutbildning för diakoner Att stödja vid kognitiv sjukdom.

Läs mer om utbildning för diakoner

Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum är ett nationellt kompetenscentrum, en sambandscentral och kunskapsbank inom demensområdet. Här finns samlad fakta om kognitiv sjukdom, nytt om forskning och anhöriginformation.

Besök Svenskt Demenscentrums hemsida