Silviahemmets donatorer

Stiftelsen Silviahemmet har sedan starten 1996 mottagit donationer, gåvor och legat från olika stiftelser, föreningar samt privatpersoner. Medel som har bidragit till starten och utvecklingen av Silviahemmets arbete att sprida demenskunskap. Ett varmt tack.

 • AMF Pension
 • Andersson, Inga-Britt
 • Axel och Margret Ax:son Johnson stiftelse
 • Bolin, Carin
 • Bukowskis Auktioner AB
 • Craafordska Stiftelsen
 • Dinkelspiel, Birgitta och Claes
 • Drottning Silvias Stiftelse för forskning och utbildning
 • E. Öhman J:or AB – familjen Dinkelspiel
 • Ernströmgruppen
 • Gun och Bertil Stohnes Stiftelse
 • Gyllenhaal, Inger
 • Japanska kejsarfamiljen
 • Johanniterorden i Sverige och stiftelsen Didrik Bildts fond
 • Jonas and Christina af Jochnick Foundation
 • Julin, Bengt
 • Kamprad, Ingvar
 • Krafft, Familjen
 • Kungl. Patriotiska Sällskapet
 • Kungliga Sällskapet Pro Patria
 • Lewenhaupt, K. E.
 • Lindholm, Elvy
 • Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse
 • Modén, Lena
 • Nicolin, Ingrid och Thomas
 • Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse
 • Platzer Fastigheter AB
 • Prins Carl Gustafs Stiftelse
 • Ruth och Richard Julins Stiftelse
 • Rylander-Wänersjö, Kerstin och Gunnel Rylander
 • Sjöberg, Familjen Thomas
 • Sommerlath, Familjen
 • Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus
 • Stiftelsen för Gamla Tjänarinnor
 • Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
 • Stiftelsen Otto Nordstrands Hälsofond
 • Stiftelsen Solstickan
 • Stiftelsen Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux
 • Stiftelsen Thuréus Forskarhem
 • Stockholms byggnadsförening
 • Svenska Frimurare Orden | Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarstiftelse, Brödraföreningen Attundaland, Brödraföreningen Kristineberg, Den Nordiska Första St Johannislogen, St Andreas Logen Den Nordiska Cirkeln, St Andreas Logen Glindrande Stiernan och Svea Provincialloge
 • Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning
 • Timmermansordens Hjälpkommitté | Stiftelsen CJ Roos af Hjelmsäters Donationsfond, Stiftelsen Timmermansbrödernas hjälpfond och Timmermansordens Samförvaltning
 • Trolle-Wachtmeister, Alice
 • TV4 Fångarna på fortet, team Gunilla Persson
 • Tägström, Suzanne
 • Ulla och Curt Nicolins Stiftelse
 • Wettergren, Inez
 • Winnberg, Familjen