Om Silviahemmet

Stiftelsen Silviahemmet grundades på initiativ av H.M. Drottning Silvia på alla hjärtans dag 1996. Drottningen insåg tidigt att kunskap är verktyget för att kunna förstå, hjälpa och bemöta en person med kognitiv sjukdom (demens).

Drottningen är Silviahemmets mycket aktiva och engagerade ordförande. Alla foton: Yanan Li

Silviahemmet har i snart 25 år verkat för att sprida kunskap om demenssjukdom med målet högsta möjliga livskvalitet för personer som lever med demens och deras anhöriga. Utbildningsverksamheten är omfattande och riktar sig till anhöriga, medarbetare inom vård och omsorg liksom till andra yrkesgrupper som berörs. Antalet Silviahemscertifieringar ökar och innebär att hela enheter såsom sjukhusavdelningar, vård- och omsorgsboende, hemtjänstenheter med flera, låter utbilda sina medarbetare i demensvård utifrån Silviahemmets vårdfilosofi. Samarbete med Sophiahemmet Högskola och Karolinska Institutet har lett till uppdragsutbildningar för undersköterskor, sjuksköterskor, biståndshandläggare, läkare, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Varje år examineras och diplomeras nya Silviasystrar, Silviasjuksköterskor, biståndshandläggare med diplom från Silviahemmet, Silvialäkare, Silviafysioterapeuter och Silviaarbetsterapeuter. I samarbete med Ersta diakoni så har Silviahemmet även diplomerat diakoner – alla med en spetskompetens i demenskunskap. Frågor om Stiftelsen Silviahemmet, kontakta rektor och verksamhetschef Wilhelmina Hoffman, kontaktuppgifter här.

Hjärtat i Silviahemmets verksamhet är dagverksamheten på Drottningholm på Ekerö i Stockholm. Här möts dagligen yngre och äldre med demenssjukdom av Silviasystrar som med omsorg och kunskap ser till att ta vara på det friska hos varje gäst. Blivande Silviasystrar och Silviasjuksköterskor erbjuds praktik på dagverksamheten för att lära mer om Silviahemmets vårdfilosofi och arbetssätt. Frågor om Silviahemmets dagverksamhet kontakta ansvarig Silviasyster Lotta Roupe, se kontaktuppgifter här.

Silviahemmet tar även emot flera nationella och internationella gäster samt studiebesök varje år. På grund av pågående pandemi så har stiftelsen tyvärr inte möjlighet att erbjuda studiebesök.

Läs gärna mer i Silviahemmets verksamhetsfolder – ladda upp här.

Silviahemmet är en ideell stiftelse utan vinstsyfte. Alla intäkter används för att driva och utveckla verksamheten. Stiftelsen har inga bidrag från stat, kommun eller region. Verksamheten finansieras genom egna intäkter från utbildningsverksamheten och via donationer.

Silviahemmets integritetspolicy finns att läsa här.

Fler nyheter

Silviahemmet 25 år!

På alla hjärtans dag den 14 februari 1996 invi…

Läs mer »

Samariterhemmets hemvård i Uppsala

Samariterhemmets hemvård i Uppsala fick i må…

Läs mer »

Silviahemmet söker medarbetare

Silviahemmets utbildningar har en ökad efter…

Läs mer »

Kontakta oss


Visa Silviahemmet på en större karta

Grundat av Stiftelsen Silviahemmet och Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum