Silviahemmets nätverksgrupper

Vi vill gärna hålla kontakt med alla er examinerade vid högskoleutbildningar och ni som är personal respektive reflektionsledare vid Silviahemscertifierade enheter. Gå gärna med i Silviahemmets slutna Facebook-grupp för din yrkesgrupp. Delta i nätverket genom att till exempel dela tips, erfarenheter eller nyheter. Är du inte med i Facebook, meddela oss och vi försöker informera dig på annat sätt.

Nätverket för Silviasystrar och Silviasjuksköterskor

Du som har titel Silviasyster eller Silviasjuksköterska kan gå med i vår slutna Facebook-grupp Nätverket för Silviasystrar och Silviasjuksköterskor. Nedan finns en länk till gruppen. Välkommen att delta vid årlig nätverksträff i december, inbjudan skickas via Facebook-gruppen.

Nätverket för Silviasystrar och Silviasjuksköterskor

Silvia Master Academy

Du som är Silviaarbetsterapeut, Silviafysioterapeut, Silvialäkare eller magisterutbildad Silviasjuksköterska, gå med i vår slutna Facebook-grupp. Sök gruppen Silvia Master Academy eller använda länken nedan. Välkommen att delta vid årlig nätverksträff i slutet av november på Silviahemmet.

Silvia Master Academy

Biståndshandläggare med diplom från Silviahemmet

Har du examen som biståndshandläggare med diplom från Silviahemmet så är du välkommen gå med i vår slutna Facebook-grupp Biståndhandläggare med diplom från Silviahemmet. Använd gärna länken nedan för att hitta gruppen. Vi planerar även att anordna årliga nätverksträffar.

Biståndshandläggare med diplom från Silviahemmet

Kyrkliga medarbetare med diplom från Silviahemmet

Har du examen som diakon med diplom från Silviahemmet? Gå gärna med i vårt nätverk genom att söka Facebook-grupp Kyrkliga medarbetare med diplom från Silviahemmet. Det är en sluten grupp. Länken nedan hjälper dig att hitta gruppen. Vi planerar även anordna årlig nätverksträff.

Kyrkliga medarbetare med diplom från Silviahemmet


Nätverk för reflektionsledare på Silviahemscertifierad arbetsplats

Arbetar du på en Silviahemscertifierad arbetsplats och har rollen som reflektionsledare så är du välkommen att gå med i vår slutna Facebook-grupp Nätverk för reflektionsledare på Silviahemscertiferad arbetsplats. Hitta gruppen via länken nedan.

Nätverk för reflektionsledare på Silviahemscertifierad arbetsplats

Personal vid Silviahemscertifierad enhet

Vi tror på nätverkande och vill även engagera alla er som arbetar vid en Silviahemscertifierad enhet.  Varmt välkomna att gå med i vår slutna Facebook-grupp Nätverk för Silviahemscertifierade enheter. Hitta gruppen via länken nedan.

Nätverk för Silviahemscertifierade arbetsplatser

Arbetsledare på Silviahemscertifierade arbetsplatser

Arbetsledare är välkomna att gå med i Silviahemmets slutna Facebook-grupp Nätverk för arbetsledare på Silviahemscertifierade arbetsplatser. Hitta gruppen via länken nedan.

Nätverk för arbetsledare på Silviahemscertifierade arbetsplatser