Silviahemmets broscher

Silviahemmets broscher är framtagna exlusivt av den kungliga hovleverantören AB Sporrong Sverige. Alla broscher har Silviahemmets logotyp med H.M. Drottningens monogram.

Silviasysterns brosch

Den första broschen som tillverkades var den emaljerade Silviasysterbroschen med guldfärgad kant. Tillverkning av broschen är ett hantverk, se Yanan Li:s film från Sporrongs fabrik. Broschen delades ut första gången år 1997 till undersköterskor som genomgått en specialistutbildning i demensvård och fått titeln Silviasyster. Cirka 800 Silviasystrar har tagit emot denna brosch.

Silviasjuksköterskans brosch

Silviasjuksköterskebroschen är den andra broschen som togs fram år 2009 då den första kullen Silviasjuksköterskor examinerades. Den är emaljerad med Silviahemmets logotyp och har samma storlek som Silviasysterbroschen, men har en silverfärgad kant. Över 300 Silviasjuksköterskor  har tagit emot denna brosch.

Silvialäkarens brosch

De första Silvialäkarna examinerades år 2015 och fick ta emot broschen av H.M. Drottningen vid en diplomeringsceremoni på Drottningholms Slottsteater. Broschen är mindre i storlek än Silviasyster- och Silviasjuksköterskebroscherna, samt har en guldfärgad lagerbladskrans och kant.

Silviaarbetsterapeutens brosch

År 2018 fick de första Silviaarbetsterapeuterna ta emot sin brosch av H.M. Drottningen på Kungliga Slottet. Broschen är lik Silvialäkarens brosch, men har en silverfärgad lagerkrans och kant.

Silviafysioterapeutens brosch

År 2018 fick de första Silviafysioterapeuterna ta emot sin brosch av H.M. Drottningen på Kungliga Slottet. Broschen är lik Silvialäkarens brosch, men har en silverfärgad lagerkrans och kant.

Silviahemmets diplombrosch

Biståndshandläggare med diplom från Silviahemmet var de första som fick ta emot broschen 2018. Den är silverfärgad och har en borstad yta med en relief av Silviahemmets logotyp. Broschen delades även ut år 2020 till diakoner och senare år även till examinerade med titel tandläkare, tandhygienist, audionom, logoped och kyrliga medarbetare med diplom från Silviahemmet.