HISTORIA

Silviahemmet utgår ifrån den palliativa vårdfilosofin

Med den palliativa vårdfilosofin som bas startade cancerläkaren Barbro Beck-Friis Balzargården för demenssjuka på 1980-talet. Den palliativa vårdfilosofin som handlar om vård som ges när en sjukdom inte längre går att bota, hade tidigare endast använts inom cancervården. Målet är att lindra fysisk smärta, men den palliativa vården ska också erbjuda psykologiskt, socialt och existentiellt stöd för både patienten och dennes närstående. Fokus ligger på livskvalitet. Resultaten på Balzargården var remarkabla och blev ett flaggskepp inom demensvården och ett tidigt bevis för att gravt demenssjuka kan leva ett kvalitativt liv.

Ett personligt engagemang

Samtidigt hade H.M. Drottning Silvias mor drabbats av demens. Erfarenheterna av svårigheterna med att vårda en demenssjuk person gjorde att Drottningen kom i kontakt med Barbro Beck-Friis och tillsammans med vännerna Claes Dinkelspiel, Johan Stålhand samt Madeleine Reuterskiöld (tidigare Bergstedt) började Drottningen diskutera behovet av utbildning. Tanken på att starta en skola, ett Silviahem, hade väckts.

Fokus på utbildning och kunskap

Barbros erfarenheter var att patienten är den bästa läromästaren och man beslöt att koppla dagverksamhet till utbildningen. Claes med familj ställde upp med grundfinansieringen och nu var man i mål. Stiftelsen Silviahemmet kunde grundas och den första utbildningen av undersköterskor startade på alla hjärtans dag 1996.
Undersköterskorna, de blivande silviasystrarna fick under ett år lära sig god demensvård utifrån den palliativa vårdfilosofins fyra hörnstenar – symtomkontroll, teamarbete, anhörigstöd, kommunikation och relation.
2004 flyttades Silviasysterutbildningen över till Sophiahemmet Högskola och omarbetades till en tvåårig internetbaserad distansutbildning på halvfart. Specialisering i demensvård för undersköterskor ger 60 högskolepoäng. Dagverksamheten har hela tiden fungerat som praktikplats för blivande Silviasystrar som har haft möjlighet.

2008 utvidgades samarbetet med Sophiahemmet Högskola till en utbildning för sjuksköterskor Silviasjuksköterska – Omvårdnadsvetenskap med inriktning demensvård. Denna utbildning utgår också ifrån den palliativa vårdfilosofin och är webbaserad samt ger 30 högskolepoäng, halvfartsstudier.Under senare år innefattar utbildningsverksamheten även kurser på och utanför Silviahemmet för en mängd olika grupper inom vården och givetvis även för anhöriga. Sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter, tandläkare, biståndshandläggare, läkare och arkitekter kan alla gå kortare kurser för att lära sig grundläggande bemötande av demenssjuka. Silviahemmet erbjuder skräddarsydda kurser på plats för hemtjänst, vårdboenden och andra. Det finns även ett stort intresset för Silviahemscertifiering av ett helt vårdboendes utbildningsnivå. Silviahemmet bedriver även utbildningsverksamhet utanför Sverige, bl.a. i Tyskland och Japan.

Avhandlingar

I samarbete med Silviahemmet har två avhandlingar lagts fram.

Margareta Skog presenterade Teaching for learning and learning for teaching in care of elderly with dementia år 2000, och

Lars Albinsson A palliative approach to dementia care år 2002.

Fler nyheter

Nya medarbetare

Vi välkomnar Silviasyster Inga-Lill Winqvis…

Läs mer »

God jul och gott nytt år!

Silviahemmet önskar er alla en god jul och ett g…

Läs mer »

Diakoner med diplom från Silviahemmet

I går diplomerades tio diakoner vid en ceremon…

Läs mer »

Kontakta oss


Visa Silviahemmet på en större karta

Grundat av Stiftelsen Silviahemmet och Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum