13 april 2022 · Nyheter

Anhörigföreläsning i Växjö Konserthus

Silviahemmet bjöd in till öppen och avgiftsfri anhörigföreläsning den 12 april i Växjö Konserthus. Föreläsning hölls för- respektive eftermiddag med samma innehåll och riktade sig till anhöriga, närstående och andra med intresse att lära mer om demenssjukdom. Se artikel i Smålandsposten HÄR (med tillstånd från Smålandsposten).

Wilhelmina Hoffman, Silviahemmets rektor, var moderator och föreläsare var Specialistsjuksköterska Ulrika Granér, Silviasyster Inga-Lill Winqvist samt Silviafysioterapeut Madelene Bruce Danielsson. Silviasyster Andreas Melkersson deltog med vanligt förekommande frågor från anhöriga som besvarades av teamet. Foto: Yanan Li, Silviahemmet.

I pausen bjöds åhörarna på fika och material samt möjlighet till samtal med Silviahemmets team. På bilden syns Silviahemmets Madelene Bruce Danielsson och Inga-Lill Winqvist. Växjö kommuns anhörigkonsulent Ola Karlsson med kollega fanns även på plats. Foto: Yanan Li, Silviahemmet.

Silviahemmets Ulrika Granér, specialistsjuksköterska, i samtal med en av åhörarna. Foto: Yanan Li, Silviahemmet

Silviasyster Inga-Lill Winqvist minglade med åhörarna i pausen. Foto: Yanan Li, Silviahemmet.

Pianisten Maria Bertilsson Panagou spelade inledande och avslutande musik. Foto: Yanan Li, Silviahemmet.

Silviahemmet kommer hålla öppna och avgiftsfria anhörigföreläsningar i Luleå den 10 oktober och i Stockholm den 13 oktober. Mer information under kurser och förläsningar. Välkomna!

Silviahemmets föreläsningsdag i Växjö har möjliggjorts genom stöd från Otto Nordstrands hälsofond.