8 december 2017 · Nyheter

Silviasyster och Silviasjuksköterskedagen 2017

Varje år bjuder Silviahemmet in Silviasystrar och Silviasjuksköterskor till Drottningholm för ett avgiftsfritt heldagsseminarium. Årets sammankomst ägde rum den 8 december med cirka 100 deltagare.

Dagen inleddes med ämnet Palliation ABC. Förläsare var Johan Sundelöf, läkare och programchef, Betaniastiftelsen. Läs mer om den kostnadsfria webbutbildningen Palliation ABC som tagits fram i samarbete med Svenskt Demenscentrum.

Silviahemmets rektor och verksamhetschef Wilhelmina Hoffman, se bild ovan, föreläste om SilviaBo – en bostadskoncept för att trots demenssjukdom kunna bo kvar hemma med sin partner så länge det är möjligt. Läs mer här. Wilhelmina talade även om Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom, och hur dessa rekommendationer på olika sätt kan nå fram i det praktiska arbetet.

Projektledaren och forskaren Lars Sonde från Stiftelsen Stockholm läns Äldrecentrum och Svenskt Demenscentrum var på plats och föreläste om Åldern har sin rätt – att åldras med intellektuell funktionsnedsättning. Alla foton: Silviahemmet

En spännande och lärorik dag avslutades med visning av SilviaBo på Drottningholmsmalmen – en pilotanläggning med vanliga men anpassade lägenheter som ägs och hyrs ut av Silviahemmet som ett komplement till Silviahemmets dagverksamhet, läs mer här.

Tack till alla deltagare och föreläsare – varmt välkomna 2018!