SilviaBo

Historien om SilviaBo

Det började med afternoon tea på Silviahemmet en novemberdag 2015. Ordförande i Silviahemmet, H.M. Drottningen, hade bjudit in Ikea:s grundare Ingvar Kamprad och ett mindre sällskap för att presentera Silviahemmet. Kamprad blev imponerad över verksamheten och inte minst att drottningen från start valt att satsa på undersköterskor och skapat förutsättning för dem att erhålla spetskompetens i demensvård och omsorg. Ingvar Kamprad ville därför stödja drottningens engagemang i det fortsatta arbetet. Drottningen föreslog då att dessa medel skulle kunna bidra till att förverkliga Silviahemmets nästa vision. På Silviahemmets 20-årsjubileum den 17 maj 2016 presenterade drottningen Silviahemmets nästa steg i utvecklingen – SilviaBo.

Boendekonceptet SilviaBo

SilviaBo är ett vanligt boende, inget vårdboende. En lägenhet anpassad för en person drabbad av demenssjukdom och dennes partner, till en rimlig kostnad. En bostad för ett fortsatt tryggt och fungerande liv så länge det är möjligt. Silviahemmets kunskap om demenssjukdom, funktionell och demensvänlig miljö – Ikea:s kunskap om inredning, smarta lösningar och trivsamma hem – BoKlok:s kunskap om bostadsbyggande med ekonomiskt och hållbart tänkande, har i ett gemensamt arbete lett till konceptet SilviaBo.
Läs intervju med styrgruppens ordförande Claes Dinkelspiel (länk till pdf Intervjublad)

Drottningen och Claes Dinkelspiel vid ett av styrgruppens möten. Läs Kari Molins intervju med Claes Dinkelspiel här. Foto: Yanan Li, Silviahemmet.

Drottningen och Claes Dinkelspiel vid ett av styrgruppens möten. Foto: Yanan Li, Silviahemmet.

Projektet SilviaBo på Drottningholmsmalmen startar

Plats för det nya pilotprojektet var redan klart – två obebyggda fastigheter som ligger i direkt anslutning till Silviahemmet och som stiftelsen ägt sedan lång tid. Silviahemmets styrelse hade fattat beslut att verkställa planerna och SilviaBo styrgrupp bildades våren 2016 – en sammansättning av representanter från Silviahemmet, BoKlok och Ikea. Uppdraget var att två hus med totalt sex bostadslägenheter och två lokaler skulle stå färdiga i maj 2017. Bygglov beviljades och bygget startade med att byggbodar levererades i början av 2017. I mars levererades den första husmodulen. Styrgruppens arbete har varit intensivt och en hel del kompromissande har krävts under projektets gång. Men, tack vare stor entusiasm och ett mycket bra teamarbete så kunde tidsplanen hållas – husen stod på plats, inte helt klara, men invigningen kunde äga rum som planerat.

SilviaBo, Drottningholm

SilviaBo, Drottningholm

Läs mer om SilviaBo här (pdf av broschyr) Broschyren finns även på engelska
Läs mer om BoKlok här

Invigning av det första SilviaBo

Lördagen den 13 maj 2017 invigde drottningen och Claes Dinkelspiel SilviaBo – Silviahemmets pilotprojekt med anpassade bostäder för personer med demenssjukdom. Inbjudna gäster samlades på Silviahemmet för en presentation och invigning av SilviaBo. Invigningen ägde rum i närvaro av kungen och statsrådet Åsa Regnér.
Läs mer om invigningen av SilviaBo på denna länk kungahuset.se:

Wilhelmina Hoffman, Silviahemmets rektor och verksamhetschef, Drottningen och barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér vid invigningen av SilviaBo. Foto: Kungahuset.se

Wilhelmina Hoffman, Silviahemmets rektor och verksamhetschef, drottningen och barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér vid invigningen av SilviaBo. Foto: Kungahuset.se

Silviahemmets inlägg från invigningen, läs här

SilviaBo Malmen – ett boende som komplement till Silviahemmets dagverksamhet

Under hösten 2017 kommer entreprenaden att vara färdigställd och överlämnas till Silviahemmet. Silviahemmet har sett behovet av ett anpassat boende och planen är att skapa nytänkande kring s k mellanboende för drabbade, vikten av närhet till dagverksamhet och möjligheten att ha ett tryggt boende med sin respektive så länge det är möjligt. Gäster vid dagverksamheten kommer erbjudas boende i pilotanläggningen. Silviahemmet kommer framöver att kunna erbjuda studiebesök av konceptlägenheten – en visningslägenhet som fått namnet SilviaBo Bas. Dessutom kommer det finnas en visningslokal SilviaBo Vision för smarta lösningar, innovationer och nytänkande kring hjälpmedel, möbler och andra praktiska ting som underlättar vardagen för den som är demenssjuk.

Drottningen och SilviaBo:s arkitekt Anders Larsson. Foto: Yanan Li, Silviahemmet

Drottningen och SilviaBo:s arkitekt Anders Larsson. Foto: Yanan Li, Silviahemmet

Kontakt SilviaBo – maila till info@silviahemmet.se

Fler nyheter

Stor internationell studie om...

Den 4 juli presenterades en viktig rapport av Al

Läs mer »

Kompetensbehovet lyfts

Wilhelmina Hoffman talade den 4 juli 2018 vid ef…

Läs mer »

Silviahemmet i Almedalen

Den 3 juli 2018 deltog Silviahemmet i Almedalsv…

Läs mer »

Kontakta oss


Visa Silviahemmet på en större karta

Grundat av Stiftelsen Silviahemmet och Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum