Testamentsgåva

Det är viktigt att skriva testamente om du vill ge en gåva till ett för dig kärt och viktigt ändamål, den dagen det blir aktuellt. Ditt testamente är en skriftlig handling som anger hur du vill att dina tillgångar ska fördelas. Din yttersta vilja. Om du väljer att ge en testamentsgåva till Silviahemmet, kan du även lämna önskemål om hur gåvan ska användas, exempelvis till utbildning eller dagverksamhet.

Skriva testamente

Det är inte svårt att skriva ett testamente. Men det finns formkrav som är viktiga att följa. Det kan även vara bra att ta hjälp av juridisk sakkunnig om du har frågor.

Testamentsgåva

Om du önskar lämna en testamentsgåva till Stiftelsen Silviahemmet, ange även stiftelsens organisationsnummer 802401-5144.

 

Formkrav

Ett testamente måste vara skriftligt, daterat och egenhändigt undertecknat. Din namnteckning måste även bevittnas av två personer, men de behöver inte ta del av innehållet.


Kontakta oss

Har du frågor kring Silviahemmets verksamhet så är du välkommen att kontakta oss för mer information.

Wilhelmina Hoffman

Rektor och verksamhetschef | överläkare, geriatrik

+46 70-764 46 26
wilhelmina.hoffman@silviahemmet.se