Dementia Forum X 2021

Dementia Forum X genomfördes den 25-27 maj 2021 för fjärde gången och har samlat beslutsfattare, forskare, experter, personer från vård och omsorg samt affärsutvecklare från ett stort antal länder för att samtala om demens och utveckling av området, från tidig diagnos till livets slutskede. Läs mer om DFX här.

H.M. Drottningen öppnade den digitala konferensen med sitt inledningstal där hon underströk vikten av samarbete, ”It is more important now than ever that we come together, collectively, to address the enormous challenges of dementia and other diseases of cognitive decline”. Se och lyssna på Drottningens inledningstal här och kungahuset.se.

Socialminister Lena Hallengren intervjuades och beskrev de stora satsningar som regeringen nu gör för att öka antalet utbildade inom äldreomsorgen samt det standardiserade insatsförloppet liksom spridningen av Stjärnmärkt, Svenskt Demenscentrums utbildningsmodell. Chiles First Lady Cecilia Morel beskrev arbetet med att stärka demensvården i landet genom ett flertal åtgärder, bland annat genom att starta ett stort antal dagverksamheter. Deltog gjorde även representanter för WHO och Alzheimer Disease International.

Från Silviahemmet deltog rektor och verksamhetschef Wilhelmina Hoffman i en paneldiskussion och talade bland annat om vikten av utbildningen när det avser vårdprocesser. På bilden moderator Nisha Pillai till vänster. Foto: Kungl. Hovstaterna

De tre dagarna har fyllts av intressanta diskussioner och har omfattat bland annat;  tidig diagnostik, effektiva och kvalitetssäkrade vårdprocesser, riskreduktion, policies samt finansiering av demensvård, framtidens hemtjänst, robotar i sjukvård, socioekonomisk betydelse i demensvård och palliativ vård.

Under dagarna har representanter från olika länder beskrivit väsensskilda förutsättningar när det gäller möjligheter till utredning och vård. Samtliga seminarier avslutades med frågan om covid 19 och effekterna avseende personer med demenssjukdom. Alla var överens om att denna grupp drabbats särskilt hårt både i omsorgsboenden men också hemma vid i karantän, utan de vardagliga kontakterna och möjligheterna utanför hemmet. En av experterna upplyste att hon sett en snabb kognitiv nedgång hos sina patienter och är nu orolig för den kommande tidens effekter av viruset.

Efter varje seminarium anordnades reflektionsstund så att alla deltagare kunde komma till tals och diskutera. Där etablerades ett flertal kontakter för fortsatt utväxling av framgångsrika modeller och idéer. Särskilt aktiva var deltagare från Jamaica och Uganda med stora utmaningar framför sig.

Dementia Forum X anordnades första gången 2015. Konferensen ägde rum i Stockholm i samband med Stiftelsen Silviahemmets 20-årsjubileum. Årets konferens var den fjärde och hölls helt digitalt.

 

Fler nyheter

Ny medarbetare på Silviahemmet

Silviasyster Carina Parmenfälth arbetar sed…

Läs mer »

Silviahemmet deltar i forskningsprojekt

Kungaparet besökte University of Stirling

Läs mer »

Nytorgsgården certifierat

Anna-Lena Jönsson, biträdande enhetschef p…

Läs mer »

Kontakta oss


Visa Silviahemmet på en större karta

Grundat av Stiftelsen Silviahemmet och Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum