Besök från Riga

En delegation från Lettlands hälsoministerie besökte Silviahemmet i syfte att få inspiration och lära mer om Silviahemmets verksamhet. Lettland har ett pågående hälso- och sjukvårdsprojekt med målet att bland annat förbättra landets demensvård – upptäckt, diagnostisering, behandling, omsorg och vård i livets slutskede. Under vistelsen i Stockholm besökte delegationen även Svenskt Demenscentrum.

Fler nyheter

Nya medarbetare

Vi välkomnar Silviasyster Inga-Lill Winqvis…

Läs mer »

God jul och gott nytt år!

Silviahemmet önskar er alla en god jul och ett g…

Läs mer »

Diakoner med diplom från Silviahemmet

I går diplomerades tio diakoner vid en ceremon…

Läs mer »

Kontakta oss


Visa Silviahemmet på en större karta

Grundat av Stiftelsen Silviahemmet och Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum