13 juni 2024 · Nyheter

Tredje tyska sjukhuset certifierat

Den 5 juni utdelade Silviahemmet certifikat nummer 223 till Johanniter Krankenhaus Gronau (Leine) i Tyskland. Drygt 200 medarbetare vid sjukhuset har under hösten 2023 och våren 2024 genomgått Silviahemmets grundutbildning i god demensvård med Silvialäkare Ursula Sottong som föreläsare, hon har även utbildat arbetsledare och reflektionsledare vid de olika sjukhusavdelningarna.

Foto: Johanniter.de

Johanniter Krankenhaus Gronau (Leine) är nu den femte Silviahemscertifierade verksamheten, och därmed tredje Silviahemscertifierade sjukhuset, i Tyskland. Läs mer på johanniter.de.

Foto: Johanniter.de

Foto: Johanniter.de

Vid certifieringsceremonin deltog Silviahemmets Wilhelmina Hoffman och Ulrika Granér. Förutom en högtidlig ceremoni med livemusik och tal ingick även en rundtur på sjukhusets olika avdelningar, där Silviahemmets representanter mötte både engagerad personal och patienter som delade med sig av sin upplevelse av sjukhuset.

Från vänster Wilhelmina Hoffman, Silviahemmet, Birgit Töben och Elke Tafel, Johanniter Krankenhaus Gronau, Silvialäkare Ursula Sottong, utbildare, samt Ulrika Granér, Silviahemmet. Foto: Johanniter.de