21 februari 2024 · Nyheter

Silviahemmets årliga anhörigföreläsning

Den 21 februari höll Silviahemmet avgiftsfri anhörigföreläsning ”Om demens – att vara anhörig” och för fjärde året i vackra Hedvig Eleonora kyrka vid Östermalmstorg i Stockholm. Det blev en fantastisk uppslutning med närmare 400 deltagare.

Föreläsningen inleddes av Silviahemmets rektor Wilhelmina Hoffman efter inledande musik av Jakob Larsson och välkomstord av kyrkoherde Sven Milltoft. Foto: Yanan Li.

Silviasyster Eva Jönsson förläste om att vara anhörig – kommunikation och bemötande. Foto: Yanan Li.

I mingelpausen kunde deltagarna tala med Silviahemmets team på plats, kyrkan bjöd på kaffe och Svenskt Demenscentrum bjöd på tryckt material (som även finns digitalt eller att beställa, se deras hemsida www.demenscentrum.se).

Wilhelmina Hoffman, Eva Jönsson, Madelene Bruce Danielsson, Silviafysioterapeut, och Andreas Melkersson, Silviasyster, svarade gemensamt på vanliga frågor från anhöriga. Foto: Yanan Li.

Stort tack till alla medarbetare vid Hedvig Eleonora kyrka!