28 mars 2024 · Nyheter

Tre nya certifikat till Småland

Den 26 mars certifierades ytterligare tre småländska verksamheter inom ramen för samarbetet med Familjen Kamprads Stiftelse. Silviahemmets certifikat överlämnades till Kärrsgården i Habo kommun, Fridhälls äldreboende i Jönköpings kommun och Björkgården i Mullsjö kommun. Ceremonin hölls i Spegelsalen på Stora Hotellet i Jönköping, där cirka 150 personer deltog. Utöver medarbetare som genomgått utbildning deltog även Lena Fritzén, verkställande ledamot i Familjen Kamprads stiftelse, samt områdeschefer och politiker från berörda kommuner. Grattis till er alla!

Foto: Silviahemmet.

Silviahemmets utbildare Inga-Lill Winqvist och Ulrika Granér överlämnade certifikat och duplikat. Efteråt firades certifieringen med mingel, snittar och bubbel. Läs mer om ceremonin på mullsjo.se.

Certifikat nr 213 till Fridhälls äldreboende i Jönköpings kommun. Foto: Silviahemmet.

Certifkat nr 214 till Kärrsgården i Habo kommun. Foto: Silviahemmet.

Certifikat nr 215 till Björkgården i Mullsjö kommun. Foto: Silviahemmet.