30 maj 2024 · Nyheter

Nya certifikat i Smålandsprojektet

Den 29 maj genomfördes den femte omgången Silviahemscertifieringar i Smålandsprojektet inom ramen för samarbetet med Familjen Kamprads Stiftelse. Silviahemmets certifikat överlämnades till Hemtjänst område söder i Västerviks kommun (nr 218), Vård och omsorg i hemmet Vimmerby demens i Vimmerby kommun (nr 219) och Vetlandavägens särskilda boende i Hultsfreds kommun (nr 220).

Hemtjänst område söder, Johannesdal och Midgård hemtjänst, Västerviks kommun. Foto: Yanan Li.

Ceremonin hölls på Slottsholmen i Västervik, där drygt 100 personer deltog. Utöver medarbetare från verksamheterna deltog Lena Fritzén, verkställande ledamot i Familjen Kamprads stiftelse, verksamhetschefer och politiker från berörda kommuner. Silviahemmets rektor Wilhelmina Hoffman, utbildare Inga-Lill Winqvist och Ulrika Granér överlämnade certifikat, duplikat samt kursbevis. Certifieringen firades med snittar, bubbel och tårta. Grattis och lycka till med det fortsatta arbetet för en personcentrerad vård och omsorg baserad på Silviahemmets vårdfilosofi!

Vård och omsorg i hemmet Vimmerby demens. Foto: Yanan Li.

Ett varmt tack till Familjen Kamprads stiftelsen som finansierat Smålandsprojektet. Ett projekt som startade 2021 och innebär att cirka 1 000 medarbetare vid 15 verksamheter i 15 olika kommuner i Småland har genomgått Silviahemmets grundutbildning i demensvård.

Vetlandavägens särskilda boende i Målilla, Hultsfreds kommun. Foto: Yanan Li.

Foto: Yanan Li.