26 februari 2024 · Nyheter

Första certifikat E+ till Addere i Litauen

På Silviahemmets 28-årsdag den 14 februari 2024 mottog sjukhuset Addere Care i Trakai, Litauen, världens första certifikat E+, vilket innebär att medarbetarna genomgått Silviahemmets webbutbildning om demensvård utifrån Silviahemmets vårdfilosofi, och att utvalda medarbetare genomgått en utbildning om ledarskap vid implementering, samt en reflektionsledarutbildning.

Adderes verksamhetschefer Kristina Judine och Algirdas Jotautas tog emot certifikatet av Silviahemmets Wilhelmina Hoffman och Ulrika Granér, på plats i Trakai och i samband med en heldagskonferens om personcentrerad vård. Foto: Addere Care.

Sjukhusclownerna deltog tillsammans med flera patienter med demenssjukdom i en föreställning om att se personen framför sjukdomen. Foto: Addere Care.

Foto: Addere Care.