2 januari 2024 · Nyheter

Drottningen firades med hedersdiplom

Drottningen uppvaktades inför sin högtidsdag vid en liten men högtidlig ceremoni på Silviahemmet, i samband med stiftelsens styrelsemöte i december. Efter snart 30 års överlämnande av brosch och diplom till över tusen olika yrkespersoner som erhållit examen i demensvård, blev det nu Drottningen, Silviahemmets ordförande, som fick ta emot ett hedersdiplom av rektor Wilhelmina Hoffman. Stiftelsen överlämnade även en mycket personlig och vackert inbunden fotobok, som illustrerar Drottningens arbete och stora engagemang i Silviahemmet.

Foto: Yanan Li.

Silviahemmets inledande hyllningstext i fotobok som överlämnades som gåva till Drottningen inför hennes högtidsdag den 23 december 2023. Foto: Yanan Li.

Silviahemmets hedersdiplom överlämnades till Drottningen av rektor Wilhelmina Hoffman. Foto: Silviahemmet.