7 mars 2024 · Nyheter

Certifikat till Skogsliden i Båstad

Fredagen den 1 mars mottog Skogslidens vård- och omsorgsboende i Båstads kommun Silviahemscertifikat nr 209. Vid certifieringsceremonin närvarade förutom medarbetare och flera av hyresgästerna, även kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein, vård- och omsorgsnämndens ordförande Ulf Jiewertz samt vård- och omsorgschef Christin Johansson, vilka samtliga höll tal. Certifieringen firades med snittar, bubbel och tårta. Silviahemmets Ulrika Granér och Inga-Lill Winqvist överlämnade certifikatet. Läs mer på bastad.se. Gratulationer från Silviahemmet!

Alla foton: Båstads kommun.