25 mars 2024 · Nyheter

Äldreboende i Budapest Silviahemscertifierat

Den 21 mars 2024 fick ungerska äldreboendet Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat – Idősek Otthona, Ördögárok u. 9, i Budapest, ta emot  Silviahemmets certifikat nr 212.

Ulrika Granér och Madelene Bruce Danielsson var på plats vid certifieringsceremonin för att överlämna certifikatet till verksamhetschef  Annamária Buda. Deltog gjorde, förutom medarbetare som utbildats, Ágnes Hornung, statssekreterare i ungerska parlamentet, Péter Csizi, biträdande statssekreterare, László Porcsalmy, ordförande i ungerska Johanniterordens hjälptjänst, och István Tomcsányi, kommendator för ungerska Johanniterorden.

Cirka 45 medarbetare vid äldreboendet Sztehlo Gábor Evangélikus Szerettszolgált Ördögarok, har genomgått Silviahemmets grundutbildning, steg 1 i certifieringsprogrammet. Av dessa har cirka 20 medarbetare deltagit vid steg 2 och 3, dvs. ledarskap vid implementering och reflektionsledarutbildning. Utbildningen har genomförts av Stiftelsen Silviahemmet med stöd av Johanniterorden i Ungern. Foto: Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat.