29 mars 2023 · Nyheter

Villa Skönviken och Solgården certifierade

Vid en festlig ceremoni i vinterträdgården på Villa Skönviken överlämnades Silviahemmets certifikat till Villa Skönviken och Solgården (avdelning Solbacken och Solsidan), två av Stiftelsen Stora Sköndals äldreboenden.

− Nu återstår endast ett boende innan stiftelsens alla äldreboenden är certifierade, berättar äldreomsorgschef Helena Gille.

− Vi har längtat efter detta och nu börjar arbetet att förvalta den kunskap vi har fått ta del av, och se till att våra reflektionsledare får bra förutsättningar för att leda de viktiga reflektionsstunderna framöver, berättar verksamhetscheferna Andreas Frykstrand och Eva Norberg.

Teamet på Silviahemmet önskar lycka till med det fortsatta arbetet!

Certifikat nummer 182 överlämnades till Solgårdens avdelningar Solsidan och Solbacken. På bilden (till vänster) Eva Norberg, Solgårdens verksamhetschef, och Charlotta Berglund, Silviasyster och utbildare, Silviahemmet. Deltog vid ceremonin gjorde även Madelene Bruce Danielsson, Silviafysioterapeut och utbildare, Silviahemmet. Foto: Silviahemmet.

Certifikat nummer 181 överlämnades till Villa Skönviken. På bilden (till vänster) Andreas Frykstrand, Villa Skönvikens verksamhetschef, och Charlotta Berglund, Silviasyster och utbildare, Silviahemmet. Foto: Silviahemmet.

 

2023 03 29