6 september 2023 · Nyheter

Silviahemmets diplomering 2023

Vid Stiftelsen Silviahemmets årliga och mycket högtidliga diplomeringsceremoni den 5 september delade Drottningen ut Silviahemmets diplom och brosch till vård- och omsorgspersonal med högskoleexamen i demenskunskap.

I år har drygt 100 undersköterskor, sjuksköterskor, biståndshandläggare, läkare, arbetsterapeuter och fysioterapeuter tagit examen i demensvård vid Sophiahemmet Högskola och Karolinska Institutet i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet.

Vid ceremonin på Drottningholms Slottsteater tilldelades de examinerade även titel – Silviasyster, Silviasjuksköterska, Silvialäkare, Silviaarbetsterapeut, Silviafysioterapeut, respektive biståndshandläggare med diplom från Silviahemmet. Se även kungahuset.se.

”Kunskap är nyckeln!” H.M. Drottningen, Silviahemmets ordförande

”Att genomföra denna utbildning tillsammans med Silviahemmet är vi väldigt stolta över eftersom det ger studenterna unika möjligheter att ta del av den samlade kunskap och kompetens som vi kan bidra med.” Johanna Adami, rektor Sophiahemmet Högskola. Foto: Yanan Li, Silviahemmet.

Högskoleutbildningarna är webbaserade och har spridits till yrkesverksamma inom vård- och omsorg runt om i Sverige. Magisterutbildningarna i demensvård vid Karolinska Institutet ges på engelska och når även ut internationellt – Silvialäkare (Silvia Doctors) finns i både Europa och Asien.

”Ju fler som har kunskap desto snabbare får vi en mer professionell och trygg demensvård!” Wilhelmina Hoffman, rektor Stiftelsen Silviahemmet

Silviahemmet är en ideell stiftelse som verkar för att sprida kunskap om kognitiv sjukdom (demens) till olika yrkesgrupper och har sedan flera år ett utbildningssamarbete med Karolinska Institutet, Sophiahemmet Högskola och Marie Cederschiöld högskola. Drottningen tog initiativet till att starta Silviahemmet och är stiftelsens mycket engagerade styrelseordförande. Läs mer om högskoleutbildningarna på www.silviahemmet.se. Foto: Yanan Li, Silviahemmet.

”De som genomgår KI:s magisterutbildningar i demensvård i samarbete med Silviahemmet blir viktiga kunskapsbärare vad gäller att förstå, tolka, behandla och följa upp en av våra största hälsoutmaningar.” Annika Östman Wernerson, rektor Karolinska Institutet.

Foto: Yanan Li, Silviahemmet.

Silviahemmets team på plats i Déjeunersalongen, Drottningholms Slottsteater. Saknas på bilden gör Moa Karlsson, Harego Ingers och Andreas Melkersson. Foto: Silviahemmet.

2023 09 06