20 februari 2023 · Nyheter

Hela Hemmet för gamla certifierat

Den 15 februari fick somatiska avdelningarna och dagverksamheten vid Hemmet för gamla ta emot Silviahemmets certifikat nr 179. I våras genomgick medarbetarna vid demensavdelningarna certifieringsutbildningen och därmed är hela Hemmet för gamla certifierat. Stort grattis från Silviahemmets team!

Medarbetarna från somatiska avdelningarna och dagverksamheten var samlade för att ta emot certifikat, duplikat och kursbevis, samt fira dagen. Foto: Silviahemmet.

Yvonne Söderberg, enhetschef somatiska avdelningarna, och Eva Jönsson, Silviahemmet. Alla foton: Silviahemmet.

Medarbetare som genomgått reflektionsledarutbildning.