20 april 2022 · Nyheter

Vrinnevisjukhuset tar emot certifikat!

Den 19 april var det äntligen dags för Vrinnevisjukhusets geriatriska klinik i Norrköping att ta emot Silviahemmets certifikat. Under två års tid, försening på grund av pandemin, har alla medarbetare på GAVA (geriatrisk akutvårdsavdelning) genomgått Silviahemmets certifieringsutbildning. Silviahemmets rektor Wilhelmina Hoffman var på plats vid ceremonin och dagen firades med bubbel och snittar.

”Jag är så glad och stolt att vi äntligen kommit i hamn. Vi kommer nu arbeta för att alltid ha ett giltigt certifikat”, säger Lena Bergvin Lundqvist, centrumchef, Närsjukvården i Östra Östergötland. Foto: P Larsson

Från vänster Erik Alfredsson, Maria Josefsson, Karin Polla, Helen Wennberg, Wilhelmina Hoffman (Silviahemmet) och Åsa Karlsson. Foto: P Larsson

Sjuksköterska Karin Polla och verksamhetschef Elisabet Norberg. Foto: P Larsson.

Läs mer om Vrinnevisjukhuset här.