7 september 2022 · Nyheter

Silviahemmets diplomeringsceremoni

H.M. Drottningen närvarade vid Stiftelsen Silviahemmets högtidliga diplomeringsceremoni den 6 september 2022 på fantastiska Drottningholms Slottsteater. Nya Silviasystrar och Silviasjuksköterskor fick ta emot brosch och diplom. Vid ceremonin diplomerades även biståndshandläggare och diakoner, samt, för första gången även tandläkare, tandhygienister och en logoped. Läs mer om Silviahemmets utbildningssamarbeten. Se även Kungahuset.se, Karolinska Institutet, Marie Cederschiöld högskola.

Cirka 70 examinerade fick ta emot Silviahemmets diplomeringsbrev av Drottningen. Foto Yanan Li

Sveriges första tandläkare, tandhygienister och logoped med diplom från Stiftelsen Silviahemmet. Läs mer om utbildningen Demenssjukdom från cell till samhälle. H.M. Drottningen med Silviahemmets rektor, KI:s rektor lärare och examinerade logopeden Sara Stormoen, tandhygienisterna Annette Nordström, Maria Söråker och Nathalie Sheerin samt tandläkaren Christer Stenvinkel. Foto: Yanan Li, Silviahemmet.

”Demenssjukdom från cell till samhälle är en ny kurs som KI tagit fram tillsammans med Stiftelsen Silviahemmet. Den är den första i sitt slag som ger ett multiprofessionellt perspektiv på demens och en möjlighet att förstå den orala hälsan och kommunikativa funktionen från olika synvinklar.”

Ole Petter Ottersen, rektor Karolinska Institutet

Tal framfördes även av Johanna Adami, rektor Sophiahemmet Högskola, och Roger Klinth, rektor Marie Cederschiöld högskola. Konferencier för dagen var Silviahemmets rektor Wilhelmina Hoffman.

Ceremonin avslutades med mingel i Déjunersalongen.

Silviasystrar 2022, mer om utbildningen Silviasyster – specialisering i demensvård för undersköterskor, 60 hp, Sophiahemmet Högskola i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet.

Silviasjuksköterskor 2022, mer om utbildningen Silviasjuksköterska – vård vid kognitiv sjukdom, 30 hp, Sophiahemmet Högskola i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet.

Biståndshandläggare med diplom från Silviahemmet 2022. Mer om utbildningen Den äldre människan med demenssjukdom i ett socialt perspektiv, 7,5 hp, Sophiahemmet Högskola i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet.

Diakoner med diplom från Silviahemmet. Mer om utbildningen Att stödja vid kognitiv sjukdom – en utbildning för diakoner, 7,5 hp, Marie Cederschiöld högskola i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet.

Sara Stormoen, Sveriges första logoped med diplom från Silviahemmet.

Alla foton: Yanan Li, Silviahemmet