19 oktober 2022 · Nyheter

Certifierade vård- och omsorgsboenden i Järfälla

I går överlämnade Silviahemmet certifikat till två kommunala vård- och omsorgsboenden i Järfälla – Kastanjen i Jakobsberg och Björken i Viksjö. Festlig ceremoni vid respektive enhet inleddes med välkomsttal av äldrenämndens ordförande Lennart Nilsson som gratulerade personalen till väl genomförd utbildning i det viktiga teamarbete som demensvården är och betonade hur värdefullt det är för personer i Järfälla som lever med demens att kommunens personal ökar sin kompetens enligt Silviahemmets modell. Läs mer om Silviahemscertifiering.

Kastanjens vård- och omsorgsboende i Järfälla kommun tog emot certifikat nr 157. Certifikatet överlämnades av Silviahemmets Madelene Bruce Danielsson till verksamhetschef Sofia Edholm. Därefter överlämnades duplikat till varje avdelning samt kursintyg till alla medarbetare. Ceremonin fortsatte sedan med snittar, kaffe och tjusig tårta, se bild nedan. Ceremonin inramades av skönsång från kören Adolf Fredrik Revival under ledning av Anders Per Jonsson.  Foto: Silviahemmet.

”Jag hoppas fler förstår vilken stor betydelse det har för människor som lever med en demenssjukdom att undersköterskor får en utbildning som den här.”

Certifikat nr 158 överlämnades till Björkens vård- och omsorgsboendes verksamhetschef Frida Baggesen av Silviahemmets Carina Parmenfälth. Därefter överlämnades duplikat till varje avdelning samt kursintyg till alla medarbetare. Ceremonin fortsatte sedan med snittar, kaffe och vackert dekorerad tårta. Foto: Silviahemmet.