9 mars 2022 · Nyheter

Certifikat till LSS verksamheter i Uppsala

Två LSS boenden för yngre personer med demenssjukdom, Sköldmövägen 19 D och Danmark 69, samt dagverksamheten Hjärnverket i Uppsala fick i går ta emot var sitt certifikat från Silviahemmet.

Silviahemmets Eva Jönsson var på plats och delade ut certifikat och kursbevis till personalen. Efter ceremonin firades dagen med snittar och bubbel. Grattis från Silviahemmet!

LSS = lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. En rättighetslag som ska garantera goda levnadsvillkor för personer med omfattande och varaktiga funktionshinder, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.