27 juni 2022 · Nyheter

Certifikat till Solna stads biståndshandläggare och hemgångsteam

Solna stads biståndshandläggare och hemgångsteamet tog emot Silviahemmets certifikat vid en ceremoni i Solnas stadshus. Samuel Klippfalk, ordförande i Solna stads hälso- och sjukvårdsnämnds seniorvårdsberedning, hälsade välkommen till ceremonin och tackade alla för stort engagemang i utbildningen. Han uppmuntrade alla att verkligen utnyttja reflektionstillfällena väl framöver för att bibehålla den goda kvaliteten i arbetet.

Kristina Jungmar, avdelningschef omvårdnadsförvaltningen, tog emot certifikat nr 149 av Silviahemmets Madelene Bruce Danielsson. Kristina Jungmar berömde alla medarbetare för deras otroligt stora engagemang under hela utbildningen. Foto: Solna stad/Silviahemmet.

”Vi har haft vår första reflektion redan, och det var så bra att få gå igenom ett enskilt ärende tillsammans på djupet. Det känns verkligen nyttigt för att kunna göra ett ännu bättre jobb.”

Kommentar från en medarbetare.

Anna Grahn, samordnare, tog emot duplikat till Hemgångsteamet. Foto: Solna stad/Silviahemmet.

 

 

2022-06-16