17 september 2021 · Nyheter

Silviahemmets diplomeringsceremoni

Silviahemmets högtidliga diplomeringsceremoni kunde äntligen äga rum den 17 september. I år då stiftelsen firar 25 år hölls ceremonin för alla yrkesgrupper på vackra Drottningholms slottsteater. H.M. Drottningen närvarade och deltog gjorde cirka 140 stycken diakoner, biståndshandläggare, undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och läkare som genomgått högskoleutbildning i demensvård och tagit sin examen år 2020 och 2021. Se även kungahuset.se

Fotografering i Déjeunersalongen av alla olika grupper examinerade med coronaavstånd. På grund av pandemin och antal deltagare var ceremonin uppdelad på för- respektive eftermiddag. Foto: Yanan Li, Silviahemmet

Samtliga diplomerade har erhållit Silviahemmets dekorering och titlar, diakon med diplom från Silviahemmet (via Ersta diakoni och Silviahemmet), biståndshandläggare med diplom från SilviahemmetSilviasysterSilviasjuksköterska (via SophiahemmetHögskola), SilviaarbetsterapeutSilviafysioterapeut och Silvialäkare (via Karolinska Institutet).

Drottningen delade ut Silviahemmets jubileumsbrev till alla examinerade.

Drottningen, Johanna Adami, Claes Dinkelspiel, Ole Petter Ottersen och talare från respektive yrkesgrupp, Silvialäkare Ali J Alameer, Silviasjuksköterska Fredrik Lilja, Silviaarbetsterapeut Moa Karlsson och Silviafysioterapeut Maria Niles Sundby, samt Wilhelmina Hoffman. Vid förmiddagens ceremoni hölls även tal av rektor Roger Klinth, Ersta Sköndal Bräcke högskola, diakon Jemima Bentham och biståndshandläggare Lena Söderberg.

Sopran Tessan-Maria Lehmussaari och cembalist Christine Morgan bjöd på 1700-tals musik av Händel och Rameau.

Efter diplomeringsceremonin delades stipendium ut från Alzheimer Life (förmiddagen) till Charlotta Thunborg och Drottning Silvias pris till två unga alzheimerforskare av Alzheimerfonden (eftermiddagen), pristagare Rik Ossenkoppele och Nicholas Ashton.

Foto: Yanan Li, Silviahemmet