11 mars 2021 · Nyheter

SilviaBo deltar i forskningsprojekt

Silviahemmet deltar i University of Stirlings helt nya forskningsprojekt kring hållbart och tryggt boende för äldre med kognitiv sjukdom. Läs mer om projektet Designing Homes for Healthy Cognitive Ageing (DesHCA) på denna länk www.stir.ac.uk.

Silviahemmets boendekoncept SilviaBo® har fått stor uppmärksamhet internationellt och har därför bjudits in att delta i forskningsprojektet tillsammans med IKEA och BoKlok.

DesHCA är en del av Storbritanniens stora satsning inom hälsosamt åldrande. Läs mer på UK Research & Innovation (UKRI), läs mer på www.ukri.org.

”We know that people’s homes can make the experience of cognitive changes more difficult, or can enable continuing inclusion and a sense of self-worth and self-esteem”, säger Professor Alison Bowes, dekan vid fakulteten för samhällsvetenskap vid University of Stirling i Skottland och ledare av forskningsprojektet DesHCA. Foto: University of Stirling

Foto: University of Stirling, Skottland, www.stir.ac.uk