21 oktober 2021 · Nyheter

Besök från Lettland

En delegation från Lettlands hälsoministerie besökte Silviahemmet i syfte att få inspiration och lära mer om Silviahemmets verksamhet. Lettland har ett pågående hälso- och sjukvårdsprojekt med målet att bland annat förbättra landets demensvård – upptäckt, diagnostisering, behandling, omsorg och vård i livets slutskede. Under vistelsen i Stockholm besökte delegationen även Svenskt Demenscentrum.

Foto: Yanan Li, Silviahemmet