14 april 2020 · Nyheter

Sjöstadsgården och Riddargården

Certifikat nr 101 och 102 överlämnades till Sjöstadsgårdens vård- och omsorgsboende respektive Riddargårdens vård- och omsorgsboende i Stockholm stad. Silviahemmets utbildning av personalen påbörjades i höstas och avslutades i mars.

Sedvanliga certifieringsceremonier kunde inte hållas på grund av coronaviruset, men förhoppningsvis blir det tillfälle för enheterna att fira vid ett senare tillfälle.

Humana driver enheterna som ligger i Hammarby sjöstad respektive Norrtullsgatan i Stockholm. Läs mer här Humana Sjöstadsgården och Humana Riddargården.

Verksamhetschef Pontus Svanamo vid Sjöstadsgårdens vård- och omsorgsboende tog emot Silviahemmets certifikat nr 101 som är giltigt till och med 2023.
Foto: Silviahemmet