2 december 2020 · Nyheter

Nyköping tar emot certifikat

Geriatriska avdelningen vid Nyköpings lasarett erhöll idag Silviahemmets 112:e certifikat. Certifikatet utdelades utomhus av Silviahemmets rektor Wilhelmina Hoffman.

”Det är en stor glädje för oss från Silviahemmet att den geriatriska avdelningen valt att genomföra certifieringsprocessen och för mig som geriatriker är det extra roligt en sådan här dag”, säger Wilhelmina Hoffman.

”Vi har väntat i flera år på att få genomföra utbildningen och som nu gett oss ökad kunskap och mer förståelse för olika demenssjukdomar och bemötandet av anhöriga”, säger vårdenhetschefen Marianne Walther.

Därefter samlades medarbetarna på sin avdelning där de individuella kursintygen utdelades av vårdenhetschefen Marianne Walther.

På bilden från vänster: Märit Moric, undersköterska, Anna-Karin Sund, läkare, Aleksandra Czurylo-Wosko, sjukgymnast, Maria Billemark Öqvist, sjuksköterska, Marianne Walther, vårdenhetschef, Ann Westöö, verksamhetschef och Therese Hallberg, specialistundersköterska. Foto: Silviahemmet

Läs mer om geriatriska avdelningen vid Nyköpings lasarett här.