21 december 2020 · Nyheter

Första tandvårdsenheten certifierad

Hemtandvården inom Folktandvården Sörmland är den första Silviahemscertifierade tandvårdsenheten. Hemtandvården har uppsökande verksamhet i hemmet och på vård- och omsorgsboenden. Fredagen den 18 december fick Hemtandvården ta emot Silviahemmets certifikat nr 114. Läs mer om Hemtandvården här.

Charlotte Mendelsson och Camilla Ottinger Frick har genomgått certifieringsprogrammets steg 1 och 3, grundutbildning respektive reflektionsledarutbildning.

Enhetens tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister har genomgått en tre dagars utbildning i demenskunskap med godkänt resultat. Av dessa har två medarbetare genomgått certifieringprogrammets arbetsledarutbildning och ytterligare två reflektionsledarutbildning.

”Jag fick kunskap om hur man ska agera och tänka kring demens. Att vara lugn, inte ha för bråttom när man pratar. Man fick sig också en tankeställare om hur man kan lägga upp en behandlingsplan och hur viktigt det är med samarbete mellan oss och sjukvården. Det vill säga att vi får tillgång till patientens livsberättelse så vi kan möta varje individ utifrån dennes förutsättningar”, säger en av medarbetarna vid Hemtandvården.

Klinikchef Ann-Sofie Staaf fick ta emot certifikat nr 114 av Silviahemmets Eva Jönsson. Foto: Silviahemmet

”För min del har kunskapen om de olika typerna av demenssjukdomar fått mig att tänka över upplägget av behandlingar beroende på vilken diagnos det är”, kommentar från medarbetare vid Hemtandvården.