11 september 2020 · Nyheter

Diakoner fick Silviahemmets diplom

Silviahemmet diplomerar för första gången diakoner i demenskunskap. Den 10 september 2020 examinerades 15 diakoner som fick ta emot dekoration och diplom från Stiftelsen Silviahemmet. Diakonerna kommer från hela Sverige och har under året genomgått en utbildning i demenskunskap – ett pilotprojekt på initiativ av Silviahemmet i samarbete med Ersta diakoni. Svenskt Demenscentrum har intervjuat några av diakonerna, läs på www.demenscentrum.se.

Silviahemmets diplomering i Ersta kyrka. Alla foton: Yanan Li, Silviahemmet

Diakoner möter dagligen människors behov av omsorg och stöd. Med en växande äldre befolkning behövs därför kunskap om kognitiv sjukdom (demens) för att kunna förstå, bemöta och ge stöd till personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Antalet som drabbas av demenssjukdom ökar för varje år. Trots intensiv forskning finns ännu ej något botemedel.

− Utbildningen utgör ett mycket värdefullt kompetenslyft, både för enskilda diakoner och för Svenska kyrkans församlingsarbete. Med hjälp av diakonernas utbildning rustas kyrkan att på rätt sätt möta de ökade behoven kring demenssjukdom i vårt samhälle, säger Jemima Bentham, diakon och verksamhetschef, Ersta kyrka.

− Det är med stor glädje och stolthet Silviahemmet får examinera ytterligare en viktig yrkesgrupp. Vår strävan är högsta möjliga livskvalitet för alla som lever med demenssjukdom och då är kunskap en viktig nyckel, säger Silviahemmets rektor Wilhelmina Hoffman.

Vid diplomeringsceremonin i Ersta kyrka delade Jenny Salaj, präst i Svenska kyrkan, ut sin alldeles nyutkomna Jag omfamnar dig – en bönbok. En bok om bönen som redskap och ett urval böner till enskild andakt med person som lever med demenssjukdom.

Stiftelsen Silviahemmet har i samarbete med Ersta diakoni utbildat diakonerna. Utbildningen är ett pilotprojekt som möjliggjorts genom ekonomiskt stöd från Drottning Silvias stiftelse för forskning och utbildning och Johanniterorden i Sverige.

Silviahemmets pressmeddelande 11 september 2020, läs här.

Diakoner med diplom från Silviahemmet:

Jemima Bentham, Ersta diakoni | Mikael Halldin, Stockholms domkyrkoförsamling | Petra Johansson, Markaryds församling | Mia Snecker, Åhus församling | Lena Lindström, Luleå stift | Marie Carlsson, Adolfsbergs församling | Pauliina Rydman, Västerleds församling | Juana Baumann, Norra Gotlands pastorat | Kerstin Olsson, Vaksala församling | Susanna Lillsjö, Kungsängen Västra-Ryds församling | Ulrika L. Andersson, Starrkärr-Kilanda församling | Linda Wennerholm, Jönköpings församling | Pernilla Olsson, Hallstahammar och Kolbäcks församling | Jessica Olofsson, Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling | Anna-Lena Hyson, Valbo-Hedesunda pastorat.