8 oktober 2020 · Nyheter

Demensboenden i Landskrona certifierade

Silviahemmets certifikat delades ut till ytterligare fem demensavdelningar vid vård- och omsorgsboenden i Landskrona – Södra Långgatans äldreboende, Artillerigatans äldreboende, Rönngårdens äldreboende, Föreningsgatans äldreboende och Solbackens äldreboende.

Suellsgatans äldreboende i Landskrona var den första Silviahemscertifierade enheten i Landskrona och har innehaft certifieringen sedan 2016. Omsorgsförvaltningen i Landskrona stad har fortsatt sin utbildningssatsning och planerar att stadens alla demensboenden ska vara Silviahemscertifierade 2021.

Undersköterskan Antigone Sherifi är en av de totalt cirka 100 medarbetarna som fick ta emot Silviahemmets kursbevis av Silviahemmets Eva Jönsson (till höger). Foto: Landskrona.se

– Nu kan vi komma på bättre lösningar i vardagen, och det blir lugnare på avdelningen. Vi har också blivit ännu bättre på att involvera de anhöriga, för att lära känna de äldre ännu bättre och möta dem på ett personligt plan, säger Antigone Sherifi.

Eva-Lotta Nydahl, områdeschef för de boenden som har Silviahemscertifierats är mycket positiv till omsorgsförvaltningens utbildningssatsning.

– Det här ger våra medarbetare verktyg och en gemensam metod för att hantera svåra situationer. En del av demenssjukdom är att man kan bli aggressiv och frustrerad. Utbildningen har gett vår personal ny kunskap i bemötande och hur de kan ändra sitt eget beteende för att lugna situationen. Självreflektion är en viktig del i arbetet.

Silviahemscertifieringen innebär att enhetens/avdelningens medarbetare – omvårdnadspersonal, chefer, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter – har fått en utbildning i demenskunskap.

Citat och foto: landskrona.se