12 februari 2020 · Nyheter

Certifikat nr 100 till Lotsen

Lotsens vård- och omsorgsboende i Nynäshamn fick idag ta emot Silviahemmets certifikat nr 100. Under hösten 2019 har Lotsens personalteam genomgått Silviahemmets utbildningsprogram i god demensvård. Efter godkänt slutprov fick medarbetarna idag ta emot sina kursbevis, som dagen till ära delades ut till var och en av H.M. Drottningen. Se även kungahuset.se, nynashamn.se och nynashamnsposten.se.

Lotsens cirka 30 medarbetare – undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnast och chefer – fick alla ta emot Silviahemmets kursbevis av drottningen.

Vi är oerhört stolta att få överlämna certifikat nummer hundra. Tack vare drottningens stora engagemang inser allt fler att det krävs välutbildad personal, gott ledarskap och ett gemensamt arbetssätt för att uppnå hög kvalitet i vård och omsorg av personer drabbade av demenssjukdom, säger Silviahemmets rektor Wilhelmina Hoffman.

Utbildningen innebär en kompetenshöjning av hela personalstyrkan. Vi har friskat upp våra kunskaper och verkligen stärkt teamkänslan. Vi har blivit ännu bättre på att se oss som ett arbetslag där alla är lika viktiga och drar sitt strå till stacken för bästa möjliga omsorg. Att certifikatet överlämnades av drottningen är vi förstås väldigt glada och malliga över, säger Helen Roth, enhetschef på Lotsens vård- och omsorgsboende.

Deltog vid ceremonin gjorde även Silviahemmets styrelse, socialnämndens ordförande Antonella Pirrone, Nynäshamns socialchef Marlene Terell och äldreomsorgschef Gabriella Rodling.